MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI BELGELERİ

40 Meslek Dalı

Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen meslekler listesi

Personel Belgelendirme Başvuru Formu

Personel Belgelendirme Başvuru Formu

Makine Alanı Belgelendirme

Makine Alanı Belgelendirme Programı

Kaynak Alanı Belgelendirme

Kaynak Alanı Belgelendirme Programı

Asansör Alanı Belgelendirme

Asansör Alanı Belgelendirme Programı

İnşaat Alanı Belgelendirme

İnşaat Alanı Belgelendirme Programı

İŞ MAKİNESİ TESCİL İŞLEMLERİ

İş Makinesi Tescil Dilekçesi

Odamıza verilmek üzere iş makinesi tescil dilekçesi

İş Makinesi Tescil Evrakları

İş makinesi tescil rapor işlemleri

LİMİTED ŞİRKET KARAR ÖRNEKLERİ

Veraseten Hisse Devri Kararı

Veraseten hisse devri karar örneği

Tüzel Kişi Temsilci Atama

Tüzel kişi temsilci atama karar örneği

Tek Kişilik Şirket Kararı

Tek kişilik şirket kararı örneği

Tasfiyeye Giriş

Tasfiyeye giriş karar örneği

Tasfiyeden Dönüş Kararı

Tasfiyeden dönüş karar örneği

Tasfiye Kapanışı (Fesih)

Tasfiye kapanışı karar örneği

Şube Açılışı

Şube açılışı karar örneği

Şirket Müdür Ataması

Şirket müdür ataması karar örneği

Sermaye Azaltımı

Sermaye azaltımı karar örneği

Sermaye Artışı

Sermaye artışı karar örneği

Merkez Nakli

Merkez nakli karar örneği

Madde Tadili

Madde tadili karar örneği

Hisse Devri

Hisse devri karar örneği

Başka Şirkete Ortak Olunması

Başka şirkete ortak olunması karar örneği

Adres Değişikliği

Adres değişikliği karar örneği

EKSPERTİZ RAPORU

Ekspertiz Raporu Başvuru Dilekçesi

Ekpertiz raporu başvurusunda bulunacak üyelerimiz için başvuru dilekçesi örneği

ANONİM ŞİRKET KARAR ÖRNEKLERİ

Yönetim Kurulu Görev Taksimi

Yönetim kurulu görev taksimi karar örneği

Veraseten Hisse Devri

Veraseten hisse devri karar örneği

Tüzel Kişi Temsilci Atama

Tüzel kişi temsilci atama karar örneği

Tek Pay Sahipliği Kararı

Tek Pay Sahipliği Kararı

Tasfiyeye Giriş

Tasfiyeye giriş karar örneği

Tasfiyeden Dönüş

Tasfiyeden dönüş karar örneği

Tasfiye Sonu (Fesih)

Fesih karar örneği

Şube Kapanışı

Şube kapanışı karar örneği

Şube Açılışı

Şube açılışı karar örneği

Sermaye Azaltımı

Sermaye azaltımı karar örneği

Sermaye Artırım Kararı

Sermaye artırım karar örneği

Merkez Nakli

Merkez nakli karar örneği

Madde Tadili

Madde tadili örnek dilekçesi

İştirak Kararı

İştirak kararları örnek dilekçesi

Hisse Devri

Hisse devri gerçekleştirecek şirketler için dilekçe örneği

Adres Değişikliği

Anonim Şirket adres değişikliği karar örneği.

BELGE VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Müdür İrade Beyanı

Müdür irade beyan örneği

Yabancı Yatırımcılar İçin Hisse Devir Formu

Yabancı yatırımcılar için hisse devir formu

Yabancı Yatırımcılar Faaliyet Bilgi Formu

Yabancı yatırımcılar faaliyet bilgi formu örneği

Terk Dilekçesi

Terk dilekçe örneği

Tapu Dilekçesi Yabancı Sermaye

Tapu dilekçesi yabancı sermaye örneği

Taahhütname

Taahhütname örneği

Sosyal Güvenlik Bilgi Formu

Sosyal güvenlik bilgi formu örneği

Sicil Dilekçe

Sicil dilekçe örneği

Sermaye Taahhüt Cetveli

Sermaye taahhüt cetveli örneği

Şahıs Kayıt Dilekçe ve Taahhütnamesi

Şahıs kayıt dilekçe ve taahhütnamesi örneği

Oda Kayıt Beyanı (Tüzel Kişi)

Oda kayıt beyanı (tüzel kişi) örneği

Oda Kayıt Beyanı (Gerçek Kişi)

Oda kayıt beyanı (gerçek kişi) örneği

Ticaret Odası Dilekçe Örneği

Ticaret odası dilekçe örneği

Mal Beyanı (İİK 44. Madde)

Mal beyanı örneği

Kuruluş Bildirim Formu

Kuruluş Bildirim Formu Örneği

İştirak Taahhütnamesi

İştirak taahhütnamesi örneği

Genel Kurul Dilekçesi

Genel kurul dilekçe örneği

Genel Kurul Çağrı Dilekçesi

Genel kurul çağrı dilekçesi örneği

EK-5 Formu

Ek-5 Formu örneği

457 Sermaye Beyanı

457 sermaye beyanı örneği