MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI BELGELERİ

Personel Belgelendirme Başvuru Formu

Personel Belgelendirme Başvuru Formu

KİŞİSEL BEYAN FORMU

KİŞİSEL BEYAN FORMU

MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5

MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5

SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 5

SORUMLU EMLAK DANIŞMANI SEVİYE 5

BELGE ZORUNLULUĞU KAPSAMINDAKİ MESLEKLER

https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama&belge_zorunlu=1

İŞ MAKİNESİ TESCİL İŞLEMLERİ

İş Makinesi Tescil Dilekçesi (Sıfır Makine)

İş makinenizin odamızda tescil edilebilmesi için gerekli dilekçe

İş Makinesi Tescil Dilekçesi

İş makinenizin odamızda tescil edilebilmesi için gerekli dilekçe

LİMİTED ŞİRKET KARAR ÖRNEKLERİ

Veraseten Hisse Devri Kararı

Veraseten hisse devri karar örneği

Tüzel Kişi Temsilci Atama

Tüzel kişi temsilci atama karar örneği

Tek Kişilik Şirket Kararı

Tek kişilik şirket kararı örneği

Tasfiyeye Giriş

Tasfiyeye giriş karar örneği

Tasfiyeden Dönüş Kararı

Tasfiyeden dönüş karar örneği

Tasfiye Kapanışı (Fesih)

Tasfiye kapanışı karar örneği

Şube Açılışı

Şube açılışı karar örneği

Şirket Müdür Ataması

Şirket müdür ataması karar örneği

Sermaye Azaltımı

Sermaye azaltımı karar örneği

Sermaye Artışı

Sermaye artışı karar örneği

Merkez Nakli

Merkez nakli karar örneği

Madde Tadili

Madde tadili karar örneği

Hisse Devri

Hisse devri karar örneği

Başka Şirkete Ortak Olunması

Başka şirkete ortak olunması karar örneği

Adres Değişikliği

Adres değişikliği karar örneği

ANONİM ŞİRKET KARAR ÖRNEKLERİ

Yönetim Kurulu Görev Taksimi

Yönetim kurulu görev taksimi karar örneği

Veraseten Hisse Devri

Veraseten hisse devri karar örneği

Tüzel Kişi Temsilci Atama

Tüzel kişi temsilci atama karar örneği

Tek Pay Sahipliği Kararı

Tek Pay Sahipliği Kararı

Tasfiyeye Giriş

Tasfiyeye giriş karar örneği

Tasfiyeden Dönüş

Tasfiyeden dönüş karar örneği

Tasfiye Sonu (Fesih)

Fesih karar örneği

Şube Kapanışı

Şube kapanışı karar örneği

Şube Açılışı

Şube açılışı karar örneği

Sermaye Azaltımı

Sermaye azaltımı karar örneği

Sermaye Artırım Kararı

Sermaye artırım karar örneği

Merkez Nakli

Merkez nakli karar örneği

Madde Tadili

Madde tadili örnek dilekçesi

İştirak Kararı

İştirak kararları örnek dilekçesi

Hisse Devri

Hisse devri gerçekleştirecek şirketler için dilekçe örneği

Adres Değişikliği

Anonim Şirket adres değişikliği karar örneği.

BELGE VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Oda Kayıt Beyannamesi (GERÇEK KİŞİ)

Oda sicil memurluğu tarafından istenen belge

Şahıs Kayıt Dilekçesi ve Taahhütnamesi

Ticaret sicili müdürlüğü tarafından istenen belge

Müdür İrade Beyanı

Müdür irade beyan örneği

Yabancı Yatırımcılar İçin Hisse Devir Formu

Yabancı yatırımcılar için hisse devir formu

Yabancı Yatırımcılar Faaliyet Bilgi Formu

Yabancı yatırımcılar faaliyet bilgi formu örneği

Terk Dilekçesi

Terk dilekçe örneği

Tapu Dilekçesi Yabancı Sermaye

Tapu dilekçesi yabancı sermaye örneği

Taahhütname

Ticaret sicili müdürlüğü tarafından istenen taahhütname

Sosyal Güvenlik Bilgi Formu

Sosyal güvenlik bilgi formu örneği

Sicil Dilekçe

Sicil dilekçe örneği

Sermaye Taahhüt Cetveli

Sermaye taahhüt cetveli örneği

Oda Kayıt Beyannamesi (TÜZEL KİŞİ)

Oda sicil memurluğu tarafından istenen belge

Ticaret Odası Dilekçe Örneği

Ticaret odası dilekçe örneği

Mal Beyanı (İİK 44. Madde)

Mal beyanı örneği

Kuruluş Bildirim Formu

Kuruluş Bildirim Formu Örneği

İştirak Taahhütnamesi

İştirak taahhütnamesi örneği

Genel Kurul Dilekçesi

Genel kurul dilekçe örneği

Genel Kurul Çağrı Dilekçesi

Genel kurul çağrı dilekçesi örneği

EK-5 Formu

Ek-5 Formu örneği

457 Sermaye Beyanı

457 sermaye beyanı örneği