Yönetim Kurulu Başkanı Program ve Görüşmelerini Organize Eden Birim


Sorumluluk Alanı

Yönetim Kurulu Başkanı' nın personel, üyeler ve diğer kurum temsilcileri ile iletişimini organize eder. Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Görev ve Yetkileri

  • Yönetim Kurulu Başkanına daha önceden programlanan işleri hatırlatmak,
  • Telefon görüşmelerinin yapılmasını sağlamak,
  • Yönetim Kurulu Başkanının randevularını ayarlamak,
  • Yönetim Kurulu tarafından istenen bilgileri bulmak,
  • Gelen haber ve bilgileri kaydederek Yönetim Kurulu Başkanına ulaştırmakla yükümlüdür.

Birim Personeli