Yönetim Kurulu Başkanı Program ve Görüşmelerini Organize Eden Birim


Başkanlık Sekreterliği

Görev Tanımı                 : Başkanlık Sekreteri (Özel Kalem) 

Sorumlu Olduğu Birim : Yönetim Kurulu

Vekalet İlişkisi                 : Genel Sekreter Yardımcısı


Görev ve Sorumluluklar


1. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin sekretaryasını yürütmek, takip edilmesini istedikleri konularda çalışma yapmak 

2. Yönetim Kurulu Başkanı ile Meclis Başkanı’nın tüm randevu ve görüşmelerini organize etmek

3. İrtibat halinde olduğumuz önemli telefon bilgilerini, bilgisayar ortamında tutmak ve bu kayıtları sürekli güncellemek

4. İlçe genelinde protokol listelerini tutmak ve güncellemek 

5. Başkanlığa gelen davetiye, tebrik vb. yazılara, başkanların talimatı doğrultusunda cevap vermek

6. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilen görevleri yapmak 

7. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilen talimatları yetkili personele iletmek

8. Yönetim Kurulu Başkanı’nın günlük programını yapmak ve bilgilendirmek

9. Meclis Başkanı ile Yönetim Kurulu Başkanı’na gelen davet, toplantı veya herhangi bir organizasyon ile ilgili çiçek, katılım formu vs. gönderme işlemlerini yapmak 

10. Üst yöneticilerin politika, temsil ve lobi faaliyetlerinin kaydını tutmak

11. TOBB’un istişare toplantıları ile, yerel ve bölgesel toplantılarda katılım durumlarını bildirir görüşmeler yapmak, katılım sağlanan bu organizasyonların yazılı ve görsel kayıtlarını muhafaza etmek

12. Yönetim Kurulu Başkanı ve Meclis Başkanı’nın odasından sorumlu olmak 

13. Stratejik amaçlarla ilgili birime verilen görev ve talimatları yerine getirmek

14. ISO 9001 ve ISO 10002 süreçlerini bilmek

15. Kalite Yönetim ve Akreditasyon Sistemi şartları ve talimatlarına uymak ve sorumluluklarını yerine getirmek

16. Üye memnuniyeti ve şikayetleri ile alakalı görevlerden, sorumluluklardan ve yetkilerden haberdar olmak

17. Şikayet yönetim sürecinin düzgün uygulanmasını sağlamak

18. Şikayet Yönetim Temsilcisi’yle koordine bir şekilde çalışmak

19. Şikayet yönetim sürecinden ve üye odaklı yaklaşımdan haberdar olunmasını teşvik etmek

20. Şikayet yönetim süreci ile ilgili bilgilere kolayca erişilmesini sağlamak

21. Şikayet yönetim süreci ile ilgili faaliyetleri ve kararları rapor etmek 

22. Yapılan ve kaydedilen şikayetlerin izlenmesini sağlamak 

23. Bir sorunu/problemi düzeltmek, gelecekte oluşmasını engellemek ve bu olayı kayıt altına almak için işlem yapılmasını sağlamak

24. Yönetim kurulunun gözden geçirmesi için şikayet yönetim süreci ile ilgili verilerin hazır olmasını sağlamak

25. Risk analizi süreci ile ilgili üzerine düşen görevleri yerine getirmek

Birim Personeli

  • Hacer Ağar Genel Sekreter Yardımcısı ve Özel Kalem / Dahili: 112 hacer.agar@naztic.org.tr