İstatistiksel Verilerin ve Araştırma Raporlarının Hazırlandığı Birim


Sorumluluk Alanı

Kurumun tabii olduğu 5174 sayılı TOBB Kanunu ile Muamelat Yönetmeliğinin eksiksiz tatbikinin yanında Genel Sekreter tarafından yapılan görevlendirmeler.

Görev ve Yetkileri:

 • Ulusal ve Bölgesel ekonomik araştırmalar yapar.
 • İktisadi Raporlar hazırlar.
 • Dış Ticaret ve Pazar araştırmaları yapar.
 • Yıllık Faaliyet Raporu hazırlar.
 • İhracat ve ithalat, ekonomik veriler ve farklı data hazırlama gerektiren konularda çeşitli istatistikleri tutar, derler.
 • Oda üyeleri ile ilgili çalışmalar yapar, dış ticaret belgelerinin düzenlenmesinde etkin rol oynar. Üyelere yönelik yurt dışı iş gezileri ve fuar organizasyonları organize eder.
 • Avrupa Birliği çalışmalarının odaya intibakında ve projelerin hazırlanmasında aktif rol oynar.
 • Kalite Yönetim Sistemi, Akreditasyon Sistemi ve Stratejik Plan çalışmalarında aktif rol oynar
 • Oda yayınları ve web sayfasının güncellenmesinde aktif rol oynar.
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yerinde güncellenmesi ve gözden geçirilmesinden sorumludur.
 • Yönetim Kurulu yada Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görev ve talimatları yerine getirir.

Birim Personeli