Üyelerin Dış Ticaret Potasiyelini Artırmak İçin Çalışmaların Yürütüldüğü Birim


Dış Ticaret Birimi

Görev Tanımı                   : Dış Ticaret Sorumlusu
Sorumlu Olduğu Birim : Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter
Vekalet İlişkisi                 : Yatırım Destek Sorumlusu

  Görev ve Sorumluluklar

1. Dış ticaret ve yurt dışı pazar araştırmaları yapmak, araştırmaları yayın haline getirmek 
2. İhracat ve ithalat, dış ticaretle ilgili ekonomik konular ile veri hazırlama gerektiren yurt dışı muhtelif konularda istatistik birimiyle koordine istatistik ve analizler hazırlamak
3. Dış ticaret belgelerinin (Menşe Şahadetnamesi, ATR ve EUR–1) stoklarının takibi, online ortamda onaylanması, firmalara satışı gibi çalışmaları yürütmek
4. Yönetim Kurulu yada Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görev ve talimatları yerine getirmek
5. Dış ticaret mevzuatını takip etmek, değişikliklerle ilgili üyelere bilgi vermek
6.      İhracatçı üyelerimizin listelerini tutmak, yıllık ihracat ile ilgili verileri hazırlamak
7. İthalat yada ihracata yeni başlamak isteyen üyelerimizle ilgili yönlendirici, bilgilendirici faaliyetler yürütmek, gerektiğinde işletme ziyaretleri gerçekleştirmek
8. Odamızın yurt dışı iş gezisi yada yurt dışı fuar çalışmaları ile ilgili organizasyonlarda aktif görev almak
9.      Dış ticaret yapan üyelerimizin kamu kurumlarınca verilen ithalat, ihracat, yurt dışı pazar araştırması, iş gezisi ve fuar katılım benzeri muhtelif desteklerinden faydalanmaları için yönlendirici, bilgilendirici faaliyetler yürütmek 
10. Stratejik amaçlarla ilgili birime verilen görev ve talimatları yerine getirmek
11. ISO 9001 ve ISO 10002 süreçlerini bilmek
12. Kalite Yönetim ve Akreditasyon Sistemi şartları ve talimatlarına uymak ve sorumluluklarını yerine getirmek
13. Üye memnuniyeti ve şikayetleri ile alakalı görevlerden, sorumluluklardan ve yetkilerden haberdar olmak
14. Şikayet yönetim sürecinin düzgün uygulanmasını sağlamak
15. Şikayet Yönetim Temsilcisi’yle koordine bir şekilde çalışmak
16. Şikayet yönetim sürecinden ve üye odaklı yaklaşımdan haberdar olunmasını teşvik etmek
17. Şikayet yönetim süreci ile ilgili bilgilere kolayca erişilmesini sağlamak
18. Şikayet yönetim süreci ile ilgili faaliyetleri ve kararları rapor etmek 
19. Yapılan ve kaydedilen şikayetlerin izlenmesini sağlamak 
20. Bir sorunu/problemi düzeltmek, gelecekte oluşmasını engellemek ve bu olayı kayıt altına almak için işlem yapılmasını sağlamak
21. Yönetim kurulunun gözden geçirmesi için şikayet yönetim süreci ile ilgili verilerin hazır olmasını sağlamak
22. Risk analizi süreci ile ilgili üzerine düşen görevleri yerine getirmek

Birim Personeli

  • Mustafa Sungu Dış Ticaret Sorumlusu / Dahili: