Kurumdaki donanımsal ve yazılımsal teknik işlerin yürütüldüğü birim


Bilgi İşlem Birimi

Görev Tanımı                 : Bilgi İşlem Sorumlusu 

Sorumlu Olduğu Birim : Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter

Vekalet İlişkisi                 : Oda Sicil Memuru


  Görev ve Sorumluluklar

1. 5174 sayılı kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yapmak

2. Odamızda yerel ağa bağlı çalışan bilgisayarların iletişimini sağlamak, cihazların ayarlamalarını yapmak, çalışır durumda olmalarını sağlamak

3. Yeni yazılım ve donanım ihtiyaçlarını belirlemek. Teknolojiyi takip ederek, yeni projeler üretmek ve uygulamak

4. Oluşan arızaları müdahale etmek, gidermek, gerekiyorsa ilgili teknik servise göndermek 

5. Herhangi bir yazılımsal sıkıntıyı bildirmek, çözümünü takip etmek. Teknik kullanımı ile ilgili personele eğitimler vermek. İhtiyaca göre kullanıcı profilleri tanımlamak.

6. Oda internet sayfasının güncellemelerini yapmak ve sitenin işlevselliğini sağlamak 

7. Kurum e–posta hesaplarını açmak, düzgün çalışmalarını takip etmek

8. Elektronik ortamda veri güvenliği ve güvenilirliğini sağlamak. Güvenlik için koruyucu ve engelleyici önlemler almak 

9. Odaya ait bilgisayar, program ve muhtelif donanımların acil durum planlarını; yedeklemelerini ve bakım onarım işlerini yapmak veya yaptırmak 

10. “Bilgi İşlem Donanım ve Veri Güvenliği Talimatı”nı uygulamak ve prosedürlerini düzgünce yerine getirmek 

11. Kurum salon ve dersliklerinde bulunan ses, görüntü ve ışık sistemlerini kullanabiliyor olmak, meydana gelebilecek küçük teknik arızalarda müdahalede bulunmak

12. Jeneratör ve asansör sisteminin çalıştırılmasından ve oluşabilecek teknik arızalardan sorumlu olmak

13. Kurum içerisinde bulunan ( kamera, pır, alarm, bilgisayar, klima, fotokopi makinası, yazıcı, sıramatik, yangın dedektörü ve yangın donanımı, server odası, anfi, mikser, wideowal, projeksiyon vb. ) sistemlerin bakım onarım işlerini yapmak veya yaptırmak

14. Stratejik amaçlarla ilgili birime verilen görev ve talimatları yerine getirmek

15. ISO 9001 ve ISO 10002 süreçlerini bilmek

16. Kalite Yönetim ve Akreditasyon Sistemi şartları ve talimatlarına uymak ve sorumluluklarını yerine getirmek

17. Üye memnuniyeti ve şikayetleri ile alakalı görevlerden, sorumluluklardan ve yetkilerden haberdar olmak

18. Şikayet yönetim sürecinin düzgün uygulanmasını sağlamak

19. Şikayet Yönetim Temsilcisi’yle koordine bir şekilde çalışmak

20. Şikayet yönetim sürecinden ve üye odaklı yaklaşımdan haberdar olunmasını teşvik etmek

21. Şikayet yönetim süreci ile ilgili bilgilere kolayca erişilmesini sağlamak

22. Şikayet yönetim süreci ile ilgili faaliyetleri ve kararları rapor etmek 

23. Yapılan ve kaydedilen şikayetlerin izlenmesini sağlamak 

24. Bir sorunu/problemi düzeltmek, gelecekte oluşmasını engellemek ve bu olayı kayıt altına almak için işlem yapılmasını sağlamak

25. Yönetim kurulunun gözden geçirmesi için şikayet yönetim süreci ile ilgili verilerin hazır olmasını sağlamak

26. Risk analizi süreci ile ilgili üzerine düşen görevleri yerine getirmek

Birim Personeli

  • YASİN PAYTAR Bilgi İşlem Sorumlusu (256) 315-9315 / Dahili: - -