Kuruma ait bütün istatistik verilerin toplandığı ve analizlerin yapıldığı birim


İstatistik Birimi

Görev Tanımı                 : İstatistik Sorumlusu

Sorumlu Olduğu Birim : Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter

Vekalet İlişkisi                 : Ar–Ge ve Proje Sorumlusu


  Görev ve Sorumluluklar

1.      Ulusal, bölgesel ve yerel olarak hazırlanan ekonomik araştırmaların ve raporların istatistiki çalışmalarında ve veri analizlerinde görev almak

2. İhracat, ithalat, bölgesel ve sektörel ekonomik konular ile farklı veri hazırlama gerektiren konularda çeşitli istatistikleri hazırlamak

3. Yönetim Kurulu yada Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görev ve talimatları yerine getirmek

4. Tüm toplantı, eğitim, seminer, anket vb. organizasyonlarda katılım oranlarının analizlerini yapmak

5.      Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasında ihtiyaç duyulacak istatistiki çalışmalarda ve veri analizlerinde görev almak

6.      Hazırlanan raporlarda kullanılacak olan tüm istatistiki veri ve analizleri hazırlamak

7. Odamızın kalite sisteminin ve akreditasyon sisteminin ihtiyaç duyduğu veri analizi ve istatistik çalışmalarında etkin görev almak

8.      Birimlerin süreçlerinin, kalite hedeflerinin, stratejik amaçlar doğrultusundaki iş planlarının veri ve istatistiki çalışmalarının analizlerini yapmak

9. Stratejik amaçlarla ilgili birime verilen görev ve talimatları yerine getirmek

10. ISO 9001 ve ISO 10002 süreçlerini bilmek

11. Kalite Yönetim ve Akreditasyon Sistemi şartları ve talimatlarına uymak ve sorumluluklarını yerine getirmek

12. Üye memnuniyeti ve şikayetleri ile alakalı görevlerden, sorumluluklardan ve yetkilerden haberdar olmak

13. Şikayet yönetim sürecinin düzgün uygulanmasını sağlamak

14. Şikayet Yönetim Temsilcisi’yle koordine bir şekilde çalışmak

15. Şikayet yönetim sürecinden ve üye odaklı yaklaşımdan haberdar olunmasını teşvik etmek

16. Şikayet yönetim süreci ile ilgili bilgilere kolayca erişilmesini sağlamak

17. Şikayet yönetim süreci ile ilgili faaliyetleri ve kararları rapor etmek 

18. Yapılan ve kaydedilen şikayetlerin izlenmesini sağlamak 

19. Bir sorunu/problemi düzeltmek, gelecekte oluşmasını engellemek ve bu olayı kayıt altına almak için işlem yapılmasını sağlamak

20. Yönetim kurulunun gözden geçirmesi için şikayet yönetim süreci ile ilgili verilerin hazır olmasını sağlamak

21. Risk analizi süreci ile ilgili üzerine düşen görevleri yerine getirmek

Birim Personeli

  • ÖZLEM KOPARIR İstatistik Sorumlusu (256) 315-9315 / Dahili: - -