KOSGEB, İŞ-KUR, TKDK, GEKA Desktekleri Hakkında Üye Bilgilendirmelerinin Gerçekleştirildiği Birim


Yatırım Destek Ofisi

Görev Tanımı                 : Yatırım Destek Sorumlusu

Sorumlu Olduğu Birim : Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter

Vekalet İlişkisi                 : Genel Sekreter


  Görev ve Sorumluluklar


1. Bölgede iş ve yatırım imkanlarının tanıtımını yapmak

2. Destek ve yatırım stratejileri konusunda bilgilendirmeler yapmak

3. Yatırımcıların başvuruları hakkında yol gösterici olmak

4. Yatırımcıların karşılaştıkları sorunlarını çözmeye yönelik çalışma ve araştırmalar yapmak

5. Girişimcilerin bilgilendirilmesi, iş kurmaya özendirilmesi, girişimcilik kurslarına katılmaları ve işlerini kurmaları noktalarında yardımcı olmak

6. KOSGEB, TKDK, GEKA gibi kamu kurum ve kuruluşlarının devlet hibe destek ve kredileri hakkında bilgilendirmeler yapmak

7. KOSGEB, TKDK, GEKA gibi kamu kurum ve kuruluşlarının devlet hibe destek ve kredileri hakkında ön inceleme yapmak ve süreci takip etmek

8. Üyelerin marka tescil, patent, faydalı model ve kalite belge alımı gibi ihtiyaçlarında yönlendirici olmak

9. Üyelerin yurt içi ve yurt dışı fuar katılımlarıyla ilgili devlet hibe ve desteklerinden faydalanmalarını sağlamak

10. Stratejik amaçlarla ilgili birime verilen görev ve talimatları yerine getirmek

11. ISO 9001 ve ISO 10002 süreçlerini bilmek

12. Kalite Yönetim ve Akreditasyon Sistemi şartları ve talimatlarına uymak ve sorumluluklarını yerine getirmek

13. Üye memnuniyeti ve şikayetleri ile alakalı görevlerden, sorumluluklardan ve yetkilerden haberdar olmak

14. Şikayet yönetim sürecinin düzgün uygulanmasını sağlamak

15. Şikayet Yönetim Temsilcisi’yle koordine bir şekilde çalışmak

16. Şikayet yönetim sürecinden ve üye odaklı yaklaşımdan haberdar olunmasını teşvik etmek

17. Şikayet yönetim süreci ile ilgili bilgilere kolayca erişilmesini sağlamak

18. Şikayet yönetim süreci ile ilgili faaliyetleri ve kararları rapor etmek 

19. Yapılan ve kaydedilen şikayetlerin izlenmesini sağlamak 

20. Bir sorunu/problemi düzeltmek, gelecekte oluşmasını engellemek ve bu olayı kayıt altına almak için işlem yapılmasını sağlamak

21. Yönetim kurulunun gözden geçirmesi için şikayet yönetim süreci ile ilgili verilerin hazır olmasını sağlamak

22. Risk analizi süreci ile ilgili üzerine düşen görevleri yerine getirmek

Birim Personeli

  • Mesut KÜÇÜKÇAKMAKCI Yatırım Destek ve KYS Temsilcisi (256) 315-9315 / Dahili: 124 mesutkucukcakmak@naztic.org.tr