KOSGEB, İŞKUR, TKDK, GEKA Desktekleri Hakkında Üye Bilgilendirmelerinin ve İşlemlerinin Gerçekleştirildiği Birim


Görev ve Yetkileri

  • Bölgede iş ve yatırım imkanlarının tanıtımını yapmak,
  • Destek ve yatırım stratejileri konusunda bilgilendirmeler yapmak,
  • Yatırımcıların başvuruları hakkında yol gösterici olmak,
  • Yatırımcıların karşılaştıkları sorunlarını çözmeye yönelik çalışma ve araştırmalar yapmak,
  • KOSGEB, TKDK, Kalkınma Ajansları gibi kamu kurum, kuruluşlarının devlet destekleri hakkında bilgilendirmeler yapmak,
  • KOSGEB, TKDK, Kalkınma Ajansları gibi kamu kurum ve kuruluşlarının devlet destekleri hakkında ön inceleme yapmak ve süreci takip etmek,
  • Üyelerin marka tescil, patent, kalite belgeleri (ISO9000) gibi ihtiyaçlarında yönlendirici olmak.

Birim Personeli

  • Mesut KÜÇÜKÇAKMAKCI Yatırım Destek Birimi, Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon Sorumlusu (256) 315-9315 / Dahili: 124 mesutkucukcakmak@naztic.org.tr