Kurum Temizlik ve Servis Hizmetlerinden Sorumlu Birim


Hizmet Birimi

Görev Tanımı                  : Hizmetli Personel 

Sorumlu Olduğu Birim : Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter

Vekalet İlişkisi                 : Danışma ve Yardımcı Hizmetler Sorumlusu


Görev ve Sorumluluklar


1. Kurum içerisinde genel temizlikten sorumlu olmak

2. Kurumun tuvaletlerinin temizliğinden sorumlu olmak

3. Gelen misafirleri ağırlamak ve ikramda bulunmak

4. Düzenlenecek konferans, seminer ve etkinliklerde düzeni sağlamak; ikramlıkların sunumunu organize etmek

5. Odanın sarf malzemelerinin ve hediyelik ürünlerinin stok takibinden sorumlu olmak

6. Odanın tüm anahtarlarının yedeklerinin muhafazasından ve anahtar dolabının güvenliğinden sorumlu olmak

7. Hizmet binasının havuzunun bakımından sorumlu olmak

8. Hizmet binasındaki bayrak ve flamalardan, temizlik ve muhafazasından sorumlu olmak

9. Odamız salonlarında yapılan toplantıları kullanıcıların ihtiyacına hazır halde sunmak 

10. Hizmet binasının bakım ve tadil gerektiren eksiklerini tespit etmek ve odamız içinde gidermek. Dışardan mal veya hizmet alınması gerekiyorsa Genel Sekreterliğe bilgi vermek, konuyu sonuna kadar takip etmek 

11. Stratejik amaçlarla ilgili birime verilen görev ve talimatları yerine getirmek

12. ISO 9001 ve ISO 10002 süreçlerini bilmek

13. Kalite Yönetim ve Akreditasyon Sistemi şartları ve talimatlarına uymak ve sorumluluklarını yerine getirmek

14. Üye memnuniyeti ve şikayetleri ile alakalı görevlerden, sorumluluklardan ve yetkilerden haberdar olmak

15. Şikayet yönetim sürecinin düzgün uygulanmasını sağlamak

16. Şikayet Yönetim Temsilcisi’yle koordine bir şekilde çalışmak

17. Şikayet yönetim sürecinden ve üye odaklı yaklaşımdan haberdar olunmasını teşvik etmek

18. Şikayet yönetim süreci ile ilgili bilgilere kolayca erişilmesini sağlamak

19. Şikayet yönetim süreci ile ilgili faaliyetleri ve kararları rapor etmek 

20. Yapılan ve kaydedilen şikayetlerin izlenmesini sağlamak 

21. Bir sorunu/problemi düzeltmek, gelecekte oluşmasını engellemek ve bu olayı kayıt altına almak için işlem yapılmasını sağlamak

22. Yönetim kurulunun gözden geçirmesi için şikayet yönetim süreci ile ilgili verilerin hazır olmasını sağlamak

23. Risk analizi süreci ile ilgili üzerine düşen görevleri yerine getirmek

24. “Yardımcı Hizmetler Süreci”ni düzgün bir şekilde takip etmek

Birim Personeli

  • Hanife KÜÇÜKSAKALLI Hizmetli (256) 315-9315 / Dahili: 128 hanifekucuksakalli@naztic.org.tr