Mesleki Yeterlilik Belgesi, Komite Toplantılarının Koordinasyonu ve Fuar Organizasyonlarının Yürütüldüğü Birim


Genel Koordinatörlük


 Görev Tanımı                 : Genel Koordinatör 

 Sorumlu Olduğu Birim : Yönetim Kurulu

 Vekalet İlişkisi                 : Genel Sekreter


     Görev ve Sorumluluklar


1. 5174 sayılı kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yapmak

2. Kurumun menfaatleri doğrultusunda tüm birimler ve yönetim kurulu arasındaki koordinasyonu düzgünce sağlamak

3. Yönetim kurulu tarafından yapılan görevlendirmeleri takip etmek, termin tarihlerine uyumluluğunu denetlemek, iş akışının problemsiz bir şekilde işleyişini sağlamak

4. Yönetim Kurulu, Meclis, Meslek Komite Üyeleri ile odanın sorumluluk alanında bulunan tüm kuruluşlarla iş birliklerini yönetmek. Odanın bu konulardaki çalışmalarının ve gerekli raporlarının oluşmasını sağlamak

5. Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri Genel Sekreterlik ile uyumlu bir şekilde yerine getirmek

6. Odanın sorumlu yazı işleri müdürüdür

7. Komite toplantılarını organize etmek, toplantı tutanaklarını hazırlamak ve yönetimi bilgilendirmek, yönetimden çıkan kararlar doğrultusunda talimatlara uymak

8. Yurt dışı ve yurt içi fuar organizasyonları/iş gezileri organize etmek, konuyla ilgili üyeleri bilgilendirmek, katılımlarını takip etmek

9. Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yurtiçi ve yurtdışı seyahatleri için ulaşım, konaklama, araç kiralama vb. işlemlerini yürütmek

10. Odamızca katılabileceğimiz yıllık fuarları tespit ederek, yönetim kuruluna sunmak

11. “Mesleki Yeterlilik Belgesi” başvurusu, sınavı ve evraklarının takibini gerçekleştirmek

12. Odayla ilgili Türk Patent Enstitüsüne yapılacak her türlü başvuruyu yapmak, süreci takip etmek, sonuçları hakkında Genel Sekretere rapor vermek

13. Stratejik amaçlarla ilgili birime verilen görev ve talimatları yerine getirmek

14. ISO 9001 ve ISO 10002 süreçlerini bilmek

15. Oda Yönetim Kurulunca verilen görevleri Genel Sekreterlik birimi ile uyumlu şekilde yerine getirmek

16. Kalite Yönetim ve Akreditasyon Sistemi şartları ve talimatlarına uymak ve sorumluluklarını yerine getirmek

17. Üye memnuniyeti ve şikayetleri ile alakalı görevlerden, sorumluluklardan ve yetkilerden haberdar olmak

18. Şikayet yönetim sürecinin düzgün uygulanmasını sağlamak

19. Şikayet Yönetim Temsilcisi’yle koordine bir şekilde çalışmak

20. Şikayet yönetim sürecinden ve üye odaklı yaklaşımdan haberdar olunmasını teşvik etmek

21. Şikayet yönetim süreci ile ilgili bilgilere kolayca erişilmesini sağlamak

22. Şikayet yönetim süreci ile ilgili faaliyetleri ve kararları rapor etmek 

23. Yapılan ve kaydedilen şikayetlerin izlenmesini sağlamak 

24. Bir sorunu/problemi düzeltmek, gelecekte oluşmasını engellemek ve bu olayı kayıt altına almak için işlem yapılmasını sağlamak

25. Yönetim kurulunun gözden geçirmesi için şikayet yönetim süreci ile ilgili verilerin hazır olmasını sağlamak

26. Risk analizi süreci ile ilgili üzerine düşen görevleri yerine getirmek

27. “Fuar Organizasyonu Süreci”ni takip etmek

28. “Komite Toplantıları Süreci”ni takip etmek

29. Dokuman Kontrolü Prosedürü içerisindeki “Dış Kaynaklı Doküman Listesi”nin TOBB mevzuatları çerçevesinde Genel Sekreterlik ile birlikte güncelliğinin kontrolünü yapmak

Birim Personeli

  • Eray Rüştü TAKA Genel Koordinatör (256) 315-9315 / Dahili: 120 eraytaka@naztic.org.tr