Mesleki Yeterlilik Belgesi, Komite Toplantılarının Koordinasyonu ve Fuar Organizasyonlarının Yürütüldüğü Birim


Sorumluluk Alanı

Yönetim Kurulunca yapılan görevlendirmeler.

Görev ve Yetkileri

  • Odanın menfaatleri doğrultusunda, birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde denetlemek ve ilgili raporları Genel Sekretere/Yönetime sunmak,
  • Kurumun menfaatleri doğrultusunda tüm birimler ve üst yönetim arasındaki koordinasyonu sağlamak,
  • Odanın işleyişinin tamamını kontrol ederek, üst yönetim tarafından yapılan görevlendirmeleri takip etmek, verilen terminlere uyumluluğu denetlemek ve iş akışının problemsiz bir şekilde işleyişini sağlamak,
  • Odanın işleyişi ile ilgili tüm süreçlere hakim olup; odanın tüm birimlerinin çalışma ve işleyiş sistemini en iyi şekilde yönetmek,
  • Tüm birimlerde rutin denetim görevini yerine getirmek ve üst yönetime denetim tespitlerini raporlamak,
  • Tüm birimler tarafından yönetim onayına sunulan doküman, evrak gibi resmi işleyiş içerisinde yer alan doküman akışını kontrol ve tahlil etmek, görüş bildirerek yönetim onayına sunmak,
  • Kurum içerisinde yaşanan tüm problem, sıkıntı ve iş akışına etki eden faktörleri tespit etmek, müdahale ederek işleyişe engel faktörleri ortadan kaldırmak,
  • Üst yönetim ile birlikte etkili eğitim ve personel ilişkileri gibi konularda stratejik planlamalar yapmak, ileriye dönük proje taslaklarının oluşturulmasında görev almak,
  • Oda Yönetim Kurulunca verilen görevleri Genel sekreterlik birimi ile uyumlu şekilde yerine getirmekle yükümlüdür.

Birim Personeli

  • Eray Rüştü Taka Genel Koordinatör (256) 315-9315 / Dahili: 120 eraytaka@naztic.org.tr