İşletme Tüzel Kişiliklerinin Yeni Kayıt, Tescil ve Kapanış İşlemlerinin Yürütüldüğü Birim


Ticaret Sicili Müdürü

Sorumluluk Alanı

Yeni Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Sicili Yönetmeliği ile 5174 sayılı TOBB Kanunu’nun eksiksiz tatbikinin yanında Genel Sekreter tarafından yapılan görevlendirmeler.

Görev ve Yetkileri:

Ticaret Sicili Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 • Personel tüm çalışmalarda Genel Sekretere karşı sorumludur.
 • Nazilli Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün görev yetki alanı Nazilli ilçe merkezi başta olmak üzere Bozdoğan, Yenipazar, Sultanhisar, Kuyucak, Karacasu ve Buharkent ilçeleri olmak üzere toplam yedi ilçedir.
 • Ticaret Sicili Müdürlüğü; 5174 sayılı TOBB Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği’ne göre görev yapar.
 • Yönetim Kurulu ya da Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görev ve talimatları yerine getirir.

Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı

Sorumluluk Alanı

Yönetim Kurulu, Genel Sekreter ve Ticaret Sicil Müdürünce  yapılan görevlendirmeler.

Görev ve Yetkileri

Ticaret Sicil Müdür Yardımcısı aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

 • Tüm çalışmalarında Ticaret Sicil Müdürüne karşı sorumludur,
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Sicili Yönetmeliği, diğer tüzük ve yönetmelikler çerçevesince, gerçek ve tüzel kişilerin tescil ve ilanını yapmak,
 • Firmaların sicil dosyalarını düzenlemek ve saklanmasını sağlamak,
 • Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği mevzuatı uyarınca istenen belge ve bilgileri sicil kayıtlarına göre vermek ve istihbarat yapmak,
 • Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin durumlarında meydana gelen değişikliklerin tescilini yapmak,
 • Çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarının tacirler hakkında yazılı olarak talep ettikleri sicil kayıtları ile ilgili bilgileri vermek ve belgeleri düzenlemek,
 • Firmaların durumlarındaki değişiklikleri takip etmek,
 • Sicil Kayıtlarının faal olarak devam ettiğini gösterir çeşitli belgeler üzerinde onaylamak,
 • Sicil gazetelerinin suretini vermek.

Ticaret Sicil Müdürlüğü Tarafından Verilen Başlıca Hizmetler:

 • Gerçek Kişi Yeni Kayıt İşlemleri
 • Gerçek Kişi – Şube Yeni Kayıt İşlemleri
 • Gerçek Kişi Merkez Nakil İşlemleri
 • Gerçek Kişi Adres Değişikliği İşlemleri
 • Gerçek Kişi Sigorta Acenteliği İşlemleri
 • Gerçek Kişi Sigorta Acenteliği Feshi
 • Gerçek Kişi İsim Soyisim Değişikliği
 • Gerçek Kişi Ticari İşletmenin Devri
 • Gerçek Kişi Ticareti Terk
 • Limited Şirket Yeni Kayıt İşlemleri
 • Limited Şirket Şube Yeni Kayıt İşlemleri
 • Limited Şirket Merkez Nakli
 • Limited Şirket Adres Değişikliği İşlemleri
 • Limited Şirket Hisse Devri
 • Limited Şirket Ana Sözleşme Tadili
 • Limited Şirket Müdür Tayini
 • Limited Şirket Sermaye Artırımı
 • Limited Şirket Sigorta Acenteliği Feshi
 • Limited Şirket – Şube İş Konusu Değişikliği İşlemleri
 • Limited Şirket Şube Kapanışı
 • Limited Şirket Tasfiyeye Giriş
 • Limited Şirket Tasfiye Sonu Kapanış
 • Limited Şirket Tasfiyeden Dönüş
 • Anonim Şirket Kayıt İşlemleri
 • Anonim Şirket Merkez Nakil İşlemleri
 • Anonim Şirket Olağan Genel Kurul
 • Anonim Şirket Adres Değişikliği
 • Anonim Şirket Esas Sözleşme Tadili
 • Anonim Şirket Hisse Devri
 • Anonim Şirket Sermaye Artırımı
 • Anonim Şirket Şube Müdür Tayini
 • Anonim Şirket Şube Unvan Değişikliği
 • Anonim Şirket Şube Kapanış İşlemleri
 • Anonim Şirket Tasfiye Başlangıç İşlemleri
 • Anonim Şirket Tasfiye Sonu Kapanış İşlemleri
 • Kooperatif Yeni Kayıt İşlemleri
 • Kooperatif Olağan Genel Kurul
 • Kooperatif Adres Değişikliği
 • Kooperatif Ana Sözleşme Tadili
 • Kooperatif Tasfiye Başlangıç
 • Kooperatif Tasfiye Sonu
 • Tür Değişikliği İşlemleri
 • Belge İşlemleri

Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından düzenlenecek belgeler ve içerikleri Ticaret Sicili Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Bunlar:

 • Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16. Maddesine göre düzenlenen Ticaret Sicil Tasdiknamesi,
 • Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 18. Maddesine göre düzenlenen Gayrimenkule Tasarruf Vesikası,
 • Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. Maddesine göre düzenlenen Şube açılışı ile ilgili belge,
 • Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. Maddesine göre düzenlenen Merkez Nakli ile ilgili belge,
 • Bunların dışında ilgilisi veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından sicil dosyasında mevcut belge, evrak ve Ticaret Sicil Gazetelerinin suretleri talep edilebilir.

Birim Personeli

 • Ekin Çayır Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı (256) 315-9315 / Dahili: 117 ekin@naztic.org.tr
 • Serdar Yayoğlu Ticaret Sicili Müdürü (256) 315-9315 / Dahili: 115 serdar@naztic.org.tr