Dayanışma ve Güç Birliği Toplantısı

Sorunlarımıza Sahip Çıkacak Vekiller İstiyoruz

Bölge Odaları güç birliği ve istişare toplantısı Odamız ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya Nazilli Ticaret Borsası ile Bozdoğan, Buharkent, Kuyucak, Karacasu, Sultanhisar ve Yenipazar İlçeleri Esnaf Odası Başkanları katıldılar. Bölgesel kalkınmayı engelleyen ortak sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantıda belirlenen konular masaya yatırıldı. 

Toplantı sonucunda belirlenen konular basın mensupları ile paylaşılırken, ortak düşünce; çözülemeyecek sorunumuzun olmadığı ancak bizi temsil eden kişilerin konulara sahip çıkması ve takip etmesi gerektiği şeklindeydi. 

Meslek Odaları ve sivil toplum kuruluşları olarak sorumluluklarının Oda mensuplarından gelen talep ve isteklerin ilgili kurumlara aktarılması olduğu, sorunların çözümünde sınırlı yetkilerle hareket edildiği  bu nedenle özellikle Bölge Milletvekillerinin tespit edilen sorunların çözümü için çalışmaları halinde işlerinin kolaylaşacağı üzerinde duruldu.

Karşılıklı görüş alışverişi sonucunda kabul edilen ve acil çözümü istenen konular; 


AYDIN 1/100.000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI

Nazilli ve çevre altı ilçenin sahip olduğu arazi yapısı ağırlıklı olarak verimli tarım alanları, incir ve zeytin bahçeleri ile pamuk ekilebilir alanlardan oluşmaktadır. Sahip olduğumuz bu doğal zenginlikler bölge ekonomisi için önemli avantajlar getirmekle beraber ekonomik kalkınma için olması gereken imalat ve ticaret yatırımları yetersiz durumdadır. Bunun önde gelen sebeplerinden birisi mevcut sanayi ve ticaret alanlarının yetersizliğidir. Şu an yürürlükte bulunan 1/100000 lik çevre düzenleme planında Aydın bölgesinin neredeyse tamamı zeytinlik, tarım arazisi veya orman vasıflı olarak işaretlendiği için yeni ticaret ve sanayi alanları açılmamaktadır. Öz sermayesi ile işletmesini kurmak isteyen herhangi bir destek talebinde bulunmayan bir çok girişimcimiz bu nedenle yatırımdan vazgeçmek zorunda kalmaktadır. Buharkent, Karacasu gibi çevre ilçeler de aynı sorundan şikayetçidirler. Arsa fiyatları çok yüksektir ve aynı zamanda küçük parsellerden oluşmaktadır. Yeni işletme kurmak isteyenlerin önüne getirilen arazilerle ilgili bürokratik engeller de müteşebbisi yıldırmakta, bir çok girişim ve proje yatırım aşamasına gelmeden yok olmaktadır. Bu nedenle Aydın İli 1/100000 düzenleme planının meslek odalarının ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri de alınarak revize edilmesi gerekmektedir. Denizli-Aydın arasındaki yaklaşık 120 kilometrelik Karayolunun alt ve üst kısımlarında atıl durumda bulunan bir çok arazi bulunmaktadır. Bu arazilerin bir kısmı Vakıflar veya Hazineye ait olup bir kısmı da özel mülktür. Arazilerin karayolu kenarında olması nedeniyle tarım amaçlı kullanılmaları da sınırlıdır. Denizli-Aydın Karayolu üzerinde İdare tarafından Ticaret ve İşletme alanlarının belirlenmesi ve 500 metre mesafaye kadar izin verilen bölgelerin ticaret alanı olarak işaretlenmesi halinde yeni işyerleri ve işletmeler için önemli bir alan yaratılmış olacaktır.

Bozdoğan İlçemizde faaliyette bulunan mermer işletmelerinin bulunduğu alan yetersiz olmasının yanında arazi yapısı nedeniyle mermer üretimi ve nakliyesi zorlu şartlar altında yapılmaktadır. İşletmeler Başaran, Örmepınar ve Örentaht köylerinde dağınık bir şekilde faaliyet göstermektedirler.   Bölgedeki yaklaşık 50 mermer işletmesi bulunmakta olup bu işletmelerin tamamı ihracat potansiyeli olan tesislerdir. Bozdoğan İlçesindeki mermer işletmelerinin Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çatısı altında toplanmaları gerekmektedir. İscehisar ve Mustafakemalpaşa Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri örnek olarak alınabilir. 


NAZİLLİ POLİS MESLEK YÜKSEK OKULUNUN ATIL DURUMDAKİ ARAZİSİ 

Depreme dayanıksız olduğu için binaları yıkılan Nazilli Polis Meslek Yüksek Okulu hakkında yetkililerin daha önceki açıklamaları; Okulun aynı yere tekrar inşa edileceği ve projenin İçişleri Bakanlığı Yatırım Bütçesine alındığı yönündeydi. Ancak geçen süre zarfında Meslek Yüksek Okulu Bina İnşaatıyla ilgili herhangi bir çalışma başlatılmamıştır. Nazilli’ye sağladığı olumlu vizyonun dışında okulda 145 emniyet personeli, 560 öğrenci ve 20 hizmet personeli istihdam edilmekte idi. 2011 yılı rakamlarına göre Nazilli’ye yaklaşık 10 milyon TL ekonomik katkı sağladığı bilinen polis okulu hakkında bölgemiz halkının kayıplarına ilişkin değerlendirmeler yapılması bölgemizin menfaatlerine uygun olacaktır. 

Okulun tekrar Nazilli’ye kazandırılması imkansız gibi görünse de okul kampüsü Nazilli ve çevresine hizmet edecek büyük bir kompleks olarak değerlendirilmelidir. 

    

NAZİLLİ SÜMER ÜNİVERSİTESİ

1937 Yılında ATATÜRK tarafından hizmete açılan ve ülkemizin ilk sanayi kuruluşlarından biri olan Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası senelerce ülkemize hizmet ettikten sonra 2005 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ne tahsis edilmiş, aradan geçen zamana rağmen beklenen fayda ve gelişme sağlanamamıştır.

Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yapılan son açıklamada; bazı büyük üniversitelerin bölüneceği ifade edilmekle beraber Adnan Menderes Üniversitesi veya Nazilli Sümer Üniversitesi ile ilgili bir plan bulunmamaktadır.   

600 Dönüm arazi üzerinde bulunan eski Sümerbank fabrikası tesisleri bugün ADÜ Sümer Kampüsü olarak Nazilli Belediyesi ve Nazilli yerel imkanları ile yenilenen ve yeniden yapılan pek çok anfi ve derslikle modern bir eğitim kampüsü haline almıştır. Ancak bu kampüsün sadece küçük bir bölümünde eğitim faaliyeti yapılmakta olup fiziki altyapı olarak ülkemizde pek fazla örneği olmayan ve atıl olarak bekleyen ATATÜRK’ün mirası tesislerin kurulacak olan NAZİLLİ SÜMER ÜNİVERSİTESİ ile yeniden canlandırılması bölgemiz açısından büyük önem taşımaktadır. Amacımız sadece Nazilli’nin değil Aydın’ın bir bütün olarak tarih ve turizmi birleştiren Üniversiteler şehri olarak anılmasıdır.


ATIL DURUMDAKİ ESKİ NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ ARAZİSİ İLE ESKİ SSK HASTANESİ BİNASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Nazilli Yeşil Mahalleye yapılan 400 yataklı yeni Devlet Hastanesi bölgemizin sağlık hizmetlerindeki kalitesini yükseltmiş, fiziki imkanları ile bölgenin önemli bir sağlık merkezi olmuştur. Ancak yeni hastanenin hizmete açılmasıyla eski SSK Hastane Binası atıl hale getirilmiş, içindeki ekipmanları ile kaderine terk edilmiştir. Geçtiğimiz günlerde Binaları yıkılan ve arazisi hakkında kesin bir karar verilmeyen eski devlet hastanesi alanı da Nazilli’nin hizmetine girmeyi beklemektedir. Eski SSK Hastane Binası ile şu anda boş bir arazi konumunda bulunan eski Devlet Hastanesi hakkında bir an önce karar alınıp ekonomiye ve Bölgenin hizmetine kazandırılması gerekmektedir. Örneğin eski SSK Hastanesi Bölge Trafik veya İlkyardım Hastanesi olarak hizmet verebilir. Devlet Karayolu kenarında olması bu amaç için kullanılmasında büyük avantaj sağlayacaktır. Böylelikle Devlet Hastanesi üzerinde bulunan özellikle Acil Servis yoğunluğu da önlenmiş olacaktır.  


AYDIN DENİZLİ KARAYOLUNDA YAŞANAN TRAFİK YOĞUNLUĞU VE OTOBAN İHTİYACI SORUNU

Aydın ilinin doğusu ulaşım konusunda Türkiye’nin en şanssız bölgesinde yer almaktadır. Hem demiryolu hattı açısından hem karayolu açısından hem de hava ulaşımı açısından bölgemiz büyük sorunlarla mücadele etmektedir. 

Aydın ilinin doğusunda Buharkent ilçesinden Aydın Merkez’e kadar olan karayolu hattındaki araç yoğunluğu ulaşımı olumsuz etkilemektedir. Sık sık merkezi yerleşim yerlerinin içerisinden geçmek zorunda kalan araçlar bölge insanı için de tehdit unsuru oluşturmaktadır. Sık sık trafik ışıkları ile durdurulan trafik de ulaşımı engellemektedir. Tek yönde ortalama dakikada 14 araç geçmekte, bu da günlük 20.000 civarında bir aracın tek yönde trafik yoğunluğu oluşturmasına sebep olmaktadır. Aydından başlayıp Denizli’ye kadar devam eden Otoban çalışmasının bir an önce tamamlanması hem ülkemiz hem de bölgemiz açısından büyük önem arz etmektedir.

Bölgemizdeki Otoban sorunu yıllardan beri dile getirilmesine rağmen hala somut bir adım atılmamıştır.  


KARACASU DERİ İŞLETMELERİ

Karacasu’da yapılmakta olan baraj, kullanma suyu amaçlı yapılmakta iken sonradan içme suyuna çevrilmesi neticesinde Dandalaz çayındaki kirlilik kriteri değişmiştir. Yeni yapılan arıtma tesisi de Büyükşehir Belediyesi tarafından çalıştırılmamaktadır. Netice itibariyle halen bu iş için (kanalizasyon ve deri tabaklama işletmesi atıklarının Dandalaz Çayına akması) bir çözüm bulunabilmiş değildir. Barajın kullanma suyu amaçlı olarak kalması gerekir. Baraj gölü tekne ve amatör balıkçılık turizmi amacıyla kullanılabilir. Ayrıca bölgede önemli bir istihdam alanı yaratan deri tabakhane işletmeleri Uşak’a taşınmakta veya tamamen kapanmaktadırlar. Bölge ekonomisi için oldukça olumsuz olan bu tablonun bir an önce iyileştirilmesi gerekmektedir. Deri işletmelerinin faaliyetlerine devam etmeleri Karacasu ekonomisi için büyük önem taşımaktadır. 


ÇİFT HATLI HIZLI TREN İHTİYACI

Ege Bölgesi ve özellikle Denizli-İzmir hattı  ülkemizin en yoğun ulaşım hatlarından birisine sahip olmasına rağmen demiryolu hizmetleri yetersiz durumdadır. Yenilenen hızlı tren hatları da yine tek hat olarak yapıldığından beklenilen rahatlamayı sağlamamıştır. İzmir ile Denizli arasındaki bölgede yer alan Sanayi alanlarının fazlalığı, Nüfus yapısının yoğunluğu ve Lojistik potansiyeli çift hatlı hızlı tren yatırımının acilen gündeme alınıp çalışmaların bir an önce başlamasını gerekli kılmaktadır. Lojistik ve ulaşım alanında çift hatlı hızlı