Kredi Garanti Fonu Bilgilendirme Toplantısı

KGF, kredi değerliliğine sahip oldukları halde teminat yetersizliği nedeniyle krediye erişmekte zorluklar yaşayan KOBİ’lere verdiği kefalet desteği ile bu işletmelerin finansmana erişimlerini kolaylaştıran bir kuruluştur. Kurumumuz tarafından tertip edilen bir toplantı ile Kredi Garanti Fonu yetkilileri KOBİ’lerin finansmana erişiminde önemli bir destekleyici olan Kredi Garanti Fonu hakkında üyelerimize sunumlar gerçekleştirdi. 

KOBİ’lerin ve Bankacıların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda KGF teminatından kimlerin yararlanabileceği, başvuru süreci, kefalet koşulları ve değerlendirme kıstasları ayrıntılı olarak ele alındı. Ayrıca Kefalet türleri ve kefalet limitlerinin de aktarıldığı toplantıda üyelerin soruları da cevaplandırıldı.

Toplantı sunumuna erişmek için lütfen tıklayınız