Nazilli Vergi Dairesi Yetkilileri Odamıza Ziyarette Bulundu

Nazilli Vergi Dairesi Müdür Vekili İsmail SOYDİNÇ 7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında açıklamalarda bulundu. 

VERGİ BORÇLARINDA BÜYÜK YAPILANDIRMA FIRSATI!

7143 Sayılı Yapılandırma Kanunuyla;
•       Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak
•       Yapılandırılan borçların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ayrıca indirimler yapılacak
•       Borçlar taksitler halinde ödenebilecek
•       Vergi ihtilafları sonlandırılacak
•       Devam eden vergi incelemeleri için Kanundan yararlanılabilecek
•       Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak
•       Daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilecek
•       İşletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilecek
•       Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıklar belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla milli ekonomiye kazandırılacak
Başkanlığımızın tüm personeli ile Kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazır bulunuyoruz. Kapsama girip de “ben bu Kanunu duymadım” diyen bir vatandaşımızın kalmasını istemiyoruz.
Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor. Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında yani yaklaşık üçte iki oranında azaltılıyor.
Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu Kanuna göre yapılandırılabilecek. Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da Kanun kapsamda yapılandırılabilecek. YURT-KUR’dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerimizin, işletmelerimizin ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek.
İhtilaflar sulh yoluyla çözümleniyor.
Halen vergi incelemesinde olan mükellefler için de düzenleme bulunuyor.
Pişmanlıkla beyana taksit imkânı veriliyor.
Matrah ve vergi artırımı imkânı veriliyor.
Kanunla işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesine de imkân veriliyor.


İşletmede bulunduğu halde kayıtlarda yer almayan kıymetlerin defterlere kaydına imkân sağlanıyor. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia içinse, fatura düzenlenmek ve her türlü vergisel yükümlülükler yerine getirilmek suretiyle, işletme kayıtları düzeltilebilecek.
Eczanelere kayıtlarını düzeltmek için de imkân verildi. Bu mükelleflerimiz kayıtlarında yer aldığı halde stoklarında bulunmayan ilaçların değerleri üzerinden %4 oranında KDV ödemek suretiyle kayıtlarını düzeltebilecek.
Kasa mevcudu ortaklardan alacaklar ile ilgili hesapların da düzeltilmesine olanak sağlandı.
Başvuru ve ödemeler
Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Matrah artırımı için özel bir düzenleme yapıldı ve bu konuya ilişkin başvuru süresinin son günü 31 Ağustos 2018 olarak belirlendi.
Başvurular bizzat vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden veya www.turkiye.gov.tr adresinden internet aracılığı ile yapılabilecek.
Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 Ekim 2018 tarihine kadar yapılması gerekiyor.
Peşin ödemeler teşvik ediliyor. Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde;Yİ-ÜFE tutarından %90 oranında indirim yapılıyor.
Mevcut yapılandırma kanunlarını ihlal etmemiş borçlulara da bu Kanunla önemli imkânlar getiriliyor. Öncelikle belirtmekte yarar var. 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılmış ve ödenmekte olan alacaklar yeni Kanun kapsamında yapılandırılamayacak.
Ancak, anılan Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlardan kalan taksitlerin tamamının 7143 sayılı Kanunla belirlenmiş olan;
•       İlk taksit ödeme süresi içinde (1 Ekim 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %90’ının,
•       İkinci taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde ise bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %50’sinin  tahsilinden vazgeçilecek.
Kanunla ilgili her türlü sorunuza Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde yer alan dokümanlardan veya 444 0 189 VİMER aracılığıyla cevap alabilirsiniz. Ayrıca vergi dairelerimiz tüm vatandaşlarımızın konuyla ilgili başvurularına en kısa sürede yanıt verecektir.
Özetle toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir kanun olan bu yeni yapılandırma Kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkânlar dâhilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyoruz.