Aydın Büyük Şehir Belediyesi Nazım İmar Planı Toplantısına Katıldık

Aydın İl İdari sınırları bütününde çalışmaları devam eden 1/25.000 ölçekli Aydın İl Nazım İmar Planı hazırlanması sürecinde sanayi sektöründe karşılaşılan sorunların tartışılması ve plana yansıtılmak çözüm önerilerinin değerlendirildiği sektörel katılım toplantısına Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN katıldı