Kapasite ve Ekspertiz Raporu

Kapasite Raporu

Firmaların üretim kapasitelerini gösteren belgelerdir. 

KAPASİTE RAPORU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 • Kapasite Raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirküleri aslı yada noter onaylı sureti
 • Son ayın aylık S.G.K. Pirim Bildirgesi/Tahakkuk fişi fotokopisi veya işyeri SGK tescil belgesi
 • Eğer Gerekli ise Maden ruhsatı veya rödavans sözleşmesi
 • Varsa Marka Tescil Belgesi fotokopisi,
 • Varsa Sanayi Sicil Belgesi fotokopisi,

        İşyeri; 

 • Mal Sahibi ise Tapusu – OSB’de tapu tahsis belgesi- 
 • Kiralık ise kira sözleşmesi
 • İş yerindeki makine ve teçhizatın mali müşavir onaylı sermaye kıymet değerleri
 • İş yerindeki makine ve teçhizatın mali müşavir onaylı makine ve teçhizat demirbaş listesi
 • İş yerindeki makine ve teçhizat kiralık ise kira sözleşmesi
 • Varsa Üretimle İlgili Kalite Belgelerinin Fotokopileri
          Kapasite İstek Formunu indirmek için tıklayınız


Ekspertiz Raporu

Firmalara kapasite raporu hazırlanamadığı durumlarda, firmanın isteği doğrultusunda kapasitesinin ve herhangi bir durum tespitinin yapıldığı belgelerdir.

EKSPERTİZ RAPORU İÇİN İSTENİLEN BELGELER ;

 • Dilekçe (dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız.)
 • Makine ve Ekipman Fatura Fotokopileri,
 • Aylık SGK Bildirgesi, (Fotokopi Son Ay)
 • Vergi Levhası (Fotokopi)
 • İşyeri Tapu, Kira Kontratı, veya Kira Sözleşmesi (Onaylı)