Kurum ve Ajans Destekleri

AJANS DESTEKLERİNİN GENEL TANIMI

Kalkınma Ajansları, sorumlu olduğu bölgenin kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla, bölge planı ve programları ile yıllık çalışma programı ve ilgili başvuru rehberlerinde belirlenen alanlarda bölge aktörlerine mali ve teknik destek sağlamaktadır.

Ajanslar, Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’ne göre:

  • Doğrudan Faaliyet Desteği
  • Proje Teklif Çağrısı
  • Güdümlü Proje Desteği
  • Faizsiz Kredi Desteği
  • Faiz Desteği
  • Teknik Destek programları düzenleyebilmekte ve bu programlar aracılığı ile Bölge aktörlerine destek sağlayabilmektedir.

Avrupa Birliği Hibe Fonları

İlk bakışta çok karmaşık ve anlaşılmaz gibi görünen AB Hibe fonları 2014-2020 döneminde Avrupa Birliği’ne üye ülkeler, Asosiye ülkeler ve Üçüncü ülkeler tarafından proje geliştirmek ve belli şekil şartlarını taşımak şartıyla kullanılabilmektedir.

Türkiye’nin de 2014-2020 yılları arasında katılım sağlayacağı programlar ise şu şekilde sıralanmaktadır.

Erasmus+ Programı: Birlik düzeyinde mesleki eğitim de dahil olmak üzere eğitim ve öğretimde işbirliği, hareketlilik faaliyetleri, dönemsel ortaklıklar ve gençlik faaliyetlerini destekleyecektir.

Detaylı bilgi: http://www.ua.gov.tr/

Ufuk 2020 (Horizon 2020) Programı: Bilimsel araştırmaların ve yenilikçilik faaliyetlerini yeni dönemde tek bir çatı altında toplayan Program, bilim insanlarının AB düzeyinde hareketliliğini de desteklemektedir.

Detaylı bilgi: http://www.fp7.org.tr/

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı: Yenilikçi girişimlerin ve fikirlerin ihtiyaç duyduğu finansmana erişimin kolaylaştırılması, girişimcilik kültürünün yerleşmesi ve iş ortamının iyileştirilmesine yönelik faaliyetleri desteklemektedir.

Detaylı bilgi: http://kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Projeler.aspx?refContent=34

Yaratıcı Avrupa Programı: Kültür aktörlerinin yanı sıra medya başlığı altında sinema sektörüne de destek sağlanacaktır.

Detaylı bilgi: http://www.ab.gov.tr/index.php?p=49618&l=1

Fiscalis 2020 Programı: Genel amacı iç pazarın vergilendirme sisteminin ülkeler arası işbirliğini güçlendirerek düzenli olarak işlemesini sağlamak ve iyileştirmektir.

Detaylı bilgi: http://www.ab.gov.tr/index.php?p=49616&l=1

Gümrükler 2020 Programı: Programın amacı gümrük alanında iç pazarın etkin biçimde işlemesine yönelik olarak üye ülkelerin çabalarının desteklenmesidir.

Avrupa Birliği ile alakalı Hibe ve Fonların detaylarına Avrupa Birliği Bakanlığının internet sayfasından ulaşabilirsiniz.