29.03.2017 11. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

29.03.2017 11. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

1- Aydın ilinin doğusu ulaşım konusunda Türkiyr'nin en şansız yerinde yer alamaktadır. Hemdemiryolu hattı açısından hemde karayolu açısından hmde havayolu ulaşımı açısındanbölgemiz büyük sorunlarla mücadele etmektedir. Aydın ilinin doğusunda Buharkent ilçesindn aydın merkeze kadar olan karayolu hattındaki araç yoğunluğu ulaşımı olumsuz etkilemektedir. Sık sık merkezi yerleşim yerlerinin içerisinden geçmek zorunda kalan araçlar bölge insanı içinde tehdit unsuru oluşturmaktadır. Sık sık trafik ışıkları ile durdurulan trafikte ulaşımı engellmektedir. Tek yönde ortalam dakikada 14 araç geçmekte, bu dagünlük 20.000 civarında a raçın tek yönde trafik yoğunluğu oluşturmaktadır.Aydın' dan başlayıp  Denizli'ye kadar devam eden otoban çalışmasının bir an önce tamamlanması hem ülkemiz hemde bölgemiz açısından büyük önem arz etmektedir. konunun ilgili makamlara iletilmesini teminen tavsiye kararı alınmasına 

Oy birliği ile karar verilmiştir.