19.04.2017 8. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

19.04.2017 8. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafındantespit edilen meslek dallarında 01.01.2017 tarihinden  itibaren Ustalık belgesi(Mesleki Yeterlilik Belgesi) zorunluluğu getirilmiştir. Bu konuda belgelendirme yetkisine sahip, Odalar Birliği iştiraki olan MEYBEM A.Ş.  nin Odamız ile işbirliğinde yapılamkta olan sınav ve belgelendirme hizmetleri devam etmekte olup, bu hizmetimizin daha gneiş kitlelere duyrulması için Odanın hber Bültenlerinde yer verilmesi için tavsiye kararı alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.