15.02.2017 8. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

15.02.2017 8. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

1- Nazilli Ticaret Odası olarak sorumluluk sahamız Aydın İlinin doğusundaki 7 ilçeyi kapsamaktadır. (Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar, Bozdoğan, Karacasu, Kuyucak ve Buharkent) Sorumluluk sahamızdaki  toplam nufus büyüklüğü 300.000 nin üzerindedir. Diğer oda ve borsalar ile sorumluluk sahamız ve üye çeşitliliğimizfarklılık gösterdiğinden sorunlarımızda farklılık göstermektedir. Bu sebeple il merkezinde kurulan komisyonlarda Odamızdan temsilci istenmemesi odamızın sorunlarının yeterince aktarılamamasınasebep olmaktadır.Özellikle mesleki eğitim ileilgili komiyonlarda ve GEKA vb. kurumların karar organlarında Odamız temsil edilememekte, bu durum üyelerimizde mağduriyete sebep olmaktadır. Yönetim Kuruluna sunulmak üzere tavsiye kararı alınmasınaoy birliği ile karar verilmiştir.