14.06.2016 4. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

14.06.2016 4. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

  1. Yoklama ve açılış yapıldı.
  2. Meslek Grubumuzu ilgilendiren Yurt içi ve yurt dışı Fuarlara komite olarak katılım sağlanmasına ve meslek grubumuzdaki üyelerin bu konuda teşvik edilmesi için görüşmeler yapılmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.