Mezun Öğrencilere Uygulanan İşe Yerleştirme ve İzleme Yöntemlerinin Transferi

Proje Adı : Mezun Öğrencilere Uygulanan İşe Yerleştirme ve İzleme Yöntemlerinin Transferi 

Proje Başlangıç Tarihi Süresi : 01-08-2009 / 13 AY

Kısa Adı Numarası :  2009-1-TR1-LEO03-07821

Ortak Olan Kurum Kuruluşlar : NAZİLLİ İŞKUR, NAZİLLİ BELEDİYESİ, MUŞ ANADOLU TEKNİK LİSESİ, MUŞ ANADOLU MESLEK LİSESİ, NAZİLLİ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ, MUŞ TEKNİK LİSESİ, MUŞ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ, NAZİLLİ ANADOLU TEKNİK LİSESİ, NAZİLLİ ANADOLU MESLEK LİSESİ, NAZİLLİ TEKNİK LİSESİ

Çıktılar : Projemizin genel amacı, AB ülkelerinin, Mesleki Orta Öğretim kurumlarından mezun olmuş öğrencilerine uyguladıkları teknolojik, gelişmiş işe yerleştirme ve izleme yöntemlerini inceleyerek ve iyi örnekleri transfer ederek, edineceğimiz yeni yöntem ve tekniklerle Aydın ve Muş bölgelerimizde mezun olmuş ve olacak daha fazla öğrencimizin iş hayatına atılmalarını sağlamaktır.

Proje amacı, Nazilli ilçemizde, Aydın bölgemizde ve Muş ilimizde işsizliğin azaltılması ve istihdamın arttırılması için vasıflı eleman durumundaki mezun olmuş ve olacak öğrencilerimizi sanayi sektöründe istihdam imkanı olan mesleklere yöneltmektir. 

İki hafta olarak planlanan değişim programının 1. akışı 14-27 Mart 2010 Almanya' da 2. akışı ise 11-24 Nisan 2010 İsviçre' de uygulanmıştır.

Uygulandığı İller: AYDIN, MUŞ

Uygulandığı Ülkeler: TÜRKİYE

FİNANSMAN BİLGİLERİ

Fon Alınan Program : AB Hayat Boyu Öğrenme Hibe Programı 

Toplam Bütçe : 32.000 - Euro

Kullanılan Dış Kaynak : -Türk Lirası

Kullanılan İç kaynak : -Türk Lirası

İRTİBAT KİŞİSİ BİLGİLERİ

İrtibat Adı Soyadı : Eray Rüştü-TAKA

Görevi : Genel Koordinatör

Telefon : 256 315 9 315

e-Postası : eraytaka@naztic.org.tr


Doğrudan Faaliyet Desteği İmalattan İhracata Projesi

Projenin Adı : GEKA- Doğrudan Faaliyet Desteği İmalattan İhracata Projesi

Proje Başlangıç Tarihi / Süresi : 01-02-2014 / 3 AY

Çıktılar : Bölgenin ihracatının ve ihraç edilebilir mal/hizmetlerinin derlendiği bir sonuç raporu kitapçığı hazırlanarak yayınlanmıştır. Bölgenin fuarlarda kullanılmak üzere ürünlerinin ve tarihi ve turistik yerlerinin anlatıldığı, İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanmış bir tanıtım kataloğu hazırlanmıştır. İngilizce - Türkçe hazırlanmış videolardan oluşan tanıtım belgeseli yapılmıştır. 

Odamıza üye firmaların sektörel olarak gruplandığı, bilgilerinin paylaşıldığı ve haritada yer gösteriminin yapıldığı İngilizce ve Türkçe www.nazilliticaretrehberi.com isimli bir web sitesi hazırlanmıştır. İhracatın önündeki engellerin tespit edilmesi için hazırlanmış, online ve bire bir görüşmelerle 3.000 kişiye ulaştırılmış, 560 kişiden geri dönüş alınarak değerlendirilmiş 11 soruluk anket yapılmıştır. 

Uygulandığı İller : AYDIN

Uygulandığı Ülkeler : TÜRKİYE

FİNANSMAN BİLGİLERİ

 Fon Alınan Program : GEKA- DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ 

Toplam Bütçe : 87000 - Türk Lirasi

Kullanılan Dış Kaynak : 87000 -Türk Lirasi

Kullanılan İç kaynak : 0 -Türk Lirasi 


İstihdama Yönelik Ortak Adım Projesi

Proje Adı : İstihdama Yönelik Ortak Adım Projesi 

Proje Başlangıç Tarihi / Süresi : 15-05-2015 / 24 AY

Kısa Adı / Numarası : GEKA MALİ DESTEK / TR32/15/ÜRETİM/0015

Ortak Olan Kurum Kuruluşlar :  NAZİLLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ, NAZİLLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TEŞEKKÜL BAŞKANLIĞI, NAZİLLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Çıktılar : Projenin genel amacı: Nazilli sanayisine kalifiye personel istihdamı konusunda katkı sağlayarak ilçe gelişimine ve bölgesel kalkınmaya destek olmaktır. 

Proje sonunda alınacak makine-ekipman vasıtasıyla yetiştirilecek nitelikli iş gücü sayesinde imalat sanayinde daha kaliteli ürünlerin rekabet edilebilir maliyetlerle üretilmesi beklenmektedir. Ayrıca OSB ve Küçük Sanayi Sitelerinin istihdam açığı ve nitelikle eleman problemi en aza indirilecektir.Bu sayede işsizliğinde büyük oranda azalacağı öngörülmektedir.

Projede uygulanacak başlıca faaliyetlerden birisi İŞKUR la işbirliği yaparak TOBB'un açmış olduğu Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim Merkezi Programı (UMEM) ile projenin uygulanacağı okulu bir merkez haline getirmektir.Bu merkez, işletmelerden gelen talepler doğrultusunda personeli eğitmek, niteliklerini geliştirmek ve daha kaliteli üretim yapılması için eleman yetiştirmek üzere faaliyet gösterecektir

Uygulandığı İller : AYDIN

Uygulandığı Ülkeler : TÜRKİYE

FİNANSMAN BİLGİLERİ

Fon Alınan Program : Güney Ege Kalkınma Ajansı İktisadi Mali Kalkınma Programı 

Toplam Bütçe : 257.000 - Türk Lirası

Kullanılan Dış Kaynak : 15.4000 -Türk Lirası

Kullanılan İç kaynak : 103.000 -Türk Lirası


Eğitimli Personel ile Kurumsal Gelişimde Öncülük

PROJE GENEL BİLGİLERİ

Proje Adı : Eğitimli Personel ile Kurumsal Gelişimde Öncülük 

Proje Başlangıç Tarihi / Süresi : 11-09-2016 / 1 AY

Kısa Adı / Numarası : TEKNİK DESTEK PROJESİ / TR32/16/TD/0025

Çıktılar : Talep edilen teknik desteğin içeriği, Nazilli Ticaret Odası personel eğitimleridir. Bu eğitimler kişisel gelişim (diksiyon, stres yönetimi, iletişim teknikleri) ve üye- çalışan ilişkileri ile iş İngilizcesi geliştirme eğitimleridir.

Teknik Destek Programı kapsamında Nazilli Ticaret Odası' nın 11 çalışanı 'Kişisel Gelişim Eğitimleri' ni almışlardır. Eğitimler esnasında motivasyon, etkili iletişim teknikleri, diksiyon, üye ilişkileri gibi kavramlar detaylıca ele alınmıştır. Eğitimlerde personel 2 ayrı teste tabi tutulmuş olup yetkinlik ve duygusal zeka konusunda kendilerini ölçmeleri sağlanmıştır. Eğitimlerde motivasyon, empati gibi olguların daha iyi irdelenmesi adına görseller ve videolarla anlatımlar gerçekleştirilmiştir. 

Eğitim etkinlik ölçme formları sonucunda birçok personel; duygusal zekanın geliştirilebilir olduğu (kalıtsal olmadığı), kurum içi iletişimin önemi, bireysel motivasyon ve stres yönetimi yapmanın iş hayatındaki olumlu yansımaları, empati ve üye ilişkileri kavramlarının ne kadar önemli olduğunu hissettiklerini dile getirmişlerdir.


Uygulandığı İller : AYDIN

Uygulandığı Ülkeler : TÜRKİYE

FİNANSMAN BİLGİLERİ

Fon Alınan Program : GEKA Teknik Destek Programı 

Toplam Bütçe : 250.000 - Türk Lirası

Kullanılan Dış Kaynak : 15.000 -Türk Lirası

Kullanılan İç kaynak : 235.000 -Türk Lirası