KOSGEB

Odamız ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında 2005 yılında imzalanan protokolle, KOBİ’ lerin rekabet güçlerinin geliştirilerek, ulusal ve uluslararası pazarlardaki paylarının artırılmasına destek sağlanması amaçlanmıştır. Bu çerçevede bölgemizde faaliyet gösteren KOBİ’ leri, KOSGEB destekleri hakkında bilgilendirmek ve KOSGEB’in sağladığı hizmetlere Odamız üyelerinin erişimini kolaylaştırmak amacıyla, “Nazilli KOSGEB Temsilciliği” faaliyete geçirilmiştir.

Bu tarihten itibaren Nazilli’ deki KOBİ’lerimizin sırası ile KOSGEB veri tabanına kayıt, KOBİ analizleri ve değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. Böylece işletmelere aşağıda başlıklar halinde verilen “Hibe Destekleri” ve bankalarla yapılan protokoller çerçevesinde, “ KOSGEB Kredi Faiz Destekleri” nden de faydalanabilme olanakları sağlamaktadır.

 • KOSGEB Temsilciliğimizde Yapılan işlemler:

  • İşletmenin KOSGEB birimine müracaatının ve evraklarının kabulü,
  • İşletmenin analizlenmesi ve beyannamesinin doldurulması,
  • Destekler için genel sözleşme imzalanması,
  • Destekleme süreci,
  • Destek izleme süreci
  Kurum internet sitesine ulaşmak için tıklayınız.