Kapasite ve Ekspertiz Raporu

Kapasite ve Ekspertiz Raporu

Kapasite Raporu

Firmaların üretim kapasitelerini gösteren belgelerdir. 

Kapasite raporu için istenilen belgeler;

 • Kapasite Raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirküleri aslı ya da noter onaylı sureti
 • Son ayın aylık S.G.K. Pirim Bildirgesi / Tahakkuk fişi fotokopisi veya işyeri SGK tescil belgesi
 • Eğer Gerekli ise Maden ruhsatı veya rödavans sözleşmesi
 • Varsa Marka Tescil Belgesi fotokopisi,
 • Varsa Sanayi Sicil Belgesi fotokopisi,

İşyeri; 

 • Mal Sahibi ise Tapusu – OSB’de tapu tahsis belgesi- 
 • Kiralık ise kira sözleşmesi
 • İş yerindeki makine ve teçhizatın mali müşavir onaylı sermaye kıymet değerleri
 • İş yerindeki makine ve teçhizatın mali müşavir onaylı makine ve teçhizat demirbaş listesi
 • İş yerindeki makine ve teçhizat kiralık ise kira sözleşmesi
 • Varsa Üretimle İlgili Kalite Belgelerinin Fotokopileri

Ekspertiz Raporu

Firmalara kapasite raporu hazırlanamadığı durumlarda, firmanın isteği doğrultusunda kapasitesinin ve herhangi bir durum tespitinin yapıldığı belgelerdir.

Ekspertiz raporu için istenilen belgeler;

 • Dilekçe (dilekçe örneği )
 • Makine ve Ekipman Fatura Fotokopileri
 • Kurum Tarafından Talep Edilecek Belgeler

Ekli Dosyalar

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?