Türk Malı ve Yerli Malı Belgesi

Türk Malı ve Yerli Malı Belgesi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu arasında Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı(IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’ ne sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Çerçeve Anlaşması kapsamında satın alınan malın “tercihsiz menşe kurallarına” göre Türk menşeli veya Türk menşei kazanmış olduğunu belgelemek üzere düzenlenen “Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türk Malı Belgesi” Odamızca verilmeye başlanmıştır.

Kamu İhalelerinde kullanılacak malların Türk menşeli olduğunu belirtmek için kullanılan Yerli Malı Belgesi’nden farklı olarak; IPA kapsamı ihalelerde kullanılan malların Türk veya AB Menşeli olduğunu belirtmek için 1 Mayıs 2013 tarihinden itibaren sadece Türk Malı Belgesi kullanılmaktadır.

Türk Malı Belgesi Satış ve Onayı Odamız tarafından yapılmaktadır.

Türk Malı Belgesi Onayı İçin gerekli Belgeler:

  1. IPA Programı sözleşmesinin bir sureti
  2. IPA Sözleşmesinde yer alan mal veya malzemelerin GTİP numaraları.
  3. Tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilmiş veya üretilmiş eşya için; söz konusu eşyanın teminine ilişkin müstahsil makbuzu, borsa tescil beyannamesi, maden ruhsatı, alış faturaları vb.
  4. Menşeli olmayan girdilerin kullanılması suretiyle üretimi gerçekleştirilen eşya için ithalat beyannamesi, alış faturası vb.
  5. Üretici firmalara ait, düzenleme tarihi üç yılı geçmeyen kapasite raporları (İstanbul Sanayi Odası üyesi olmayan firmalar için son 1 ay içerisinde onaylanmış “aslı gibidir” onaylı sureti)
  6. Belgeyi imzalayan firmanın imza sirküleri aslı ve fotokopisi

Yukarıdaki belgelerden bir veya birkaçı ya da varsa gerekli görülen diğer belgeler yüklenici firma tarafından sunulacağı gibi, başvuru bazında yapılacak değerlendirmeye göre Odamız tarafından da talep edilebilecektir.

YERLİ MALI ÜCRETLERİ

Yerli Malı Oda Ücreti                     : 400 TL

Banka Hesap Numaralarımız

Türkiye Halk Bankası / Nazilli Şubesi

TR58 0001 2009 5340 0016 0000 35

Türkiye İş Bankası / Nazilli Sanayi Şubesi

TR90 0006 4000 0013 0280 0439 84

T.C. Ziraat Bankası / Nazilli Pazarköy Şubesi

TR15 0001 0023 1136 1539 7150 08

Türkiye Vakıflar Bankası / Nazilli Sanayi Şubesi

TR28 0001 5001 5800 7289 1658 03

Yerli Malı TOBB’a Yatan Ücret      : 165 TL

İş Bankası IBAN: TR100006400000142010785529

Akbank IBAN: TR350004600153888000069072

Ziraat Bankası IBAN: TR020001000760059943505032

Vakıflar Bankası IBAN: TR210001500158007293586413

Halkbank IBAN: TR140001200131100016000038

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?