Dolaşım Belgeleri

Menşe Şahadetnamesi

Bir malın menşeinin belirlenip belgelendirilmesinde kullanılan Menşe şahadetnamesi (ABC) Formu zorunlu olmayıp, ithalatçı firmanın isteği üzerine düzenlenir. Bu belge A, B ve C olmak üzere üç nüshadan oluşmaktadır. C nüshası Oda’da kalır. İthalatçı firmanın isteği doğrultusunda, A.TR ve Menşe şahadetnamesi aynı anda düzenlenebilmektedir. İhracatçı firmanın bağlı bulunduğu Sanayi veya Ticaret Odası tarafından tasdiklenmektedir.

Menşe Şahadetnamesi onayında ek olarak talep edilen evraklar; ihraç ürünleri firmanın kendi üretimi ise ihracat faturasının fotokopisi yeterlidir. Ancak başka bir tedarikçiden temin ediliyor ise tedarikçi faturası, eğer ithal girdi var ise İthalat Beyannamesi (Gümrük Giriş Beyannamesi), İthalat Invoice ile Gümrük Vergi Alındı Makbuzunun fotokopisi eklenmelidir.

A.Tr Dolaşım Belgesi

Türkiye ile AT arasında Ortaklık Anlaşması ve bununla ilgili Katma Protokol uyarınca iki taraf arasında kurulan Gümrük Birliğinde, karşılıklı gümrük vergisi tavizlerinden yararlanma “Malların Serbest Dolaşımı” ilkesi bazında gerçekleşmektedir.

A.Tr Dolaşım Belgesi Hangi Ürünler İçin Düzenlenir?

Türkiye veya Toplulukta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Katma Protokolde öngörülen tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, ATR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Aşağıda hangi malların AT ve Türkiye’de serbest dolaşım durumunda bulunacağı açıklanmıştır; Türkiye ve Topluluk menşeli olan ürünler, Üçüncü ülke menşeli olup Türkiye ya da Toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyalar serbest dolaşımda sayılırlar.İşlem görmüş ürünlerin AT’na ihracatı esnasında, bu ürünlerin üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli ürünler için, Ortak Gümrük Tarifesinde öngörülen vergilerin, ilgili çıkış gümrüğüne yatırılması ve ihracatçı ülke tarafından A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi durumunda, söz konusu işlenmiş ürünler, Katma Protokol hükümleri uyarınca, tercihli sistemden yararlanabilmektedir. Katma Protokolün 2nci maddesinde de, hangi malların serbest dolaşıma tabi olacağı belirtilmiştir.

Türkiye ve Topluluk menşeli ürünlerin, Türkiye ve Topluluk ülkelerine ihracatı esnasında, bu ürünlerin üretiminde kullanılan ve Türkiye ve Toplulukta serbest dolaşımda olmayan üçüncü ülke menşeli mallar için Ortak Gümrük Tarifesinde öngörülen verginin “Fark Giderici Vergi” adı altında ihracatçı ülke tarafından tahsil edilmesi hükme başlanmıştır.

 • Almanya
 • Fransa
 • İtalya
 • Belçika
 • Lüksemburg
 • Hollanda
 • Danimarka
 • İrlanda
 • İngiltere
 • Yunanistan
 • Portekiz
 • İspanya
 • Avusturya
 • Finlandiya
 • İsveç
 • Polonya
 • Çek Cumhuriyeti
 • Macaristan
 • Estonya
 • Slovenya
 • Letonya
 • Slovakya
 • Litvanya
 • Malta
 • Romanya
 • Bulgaristan

EUR.1 Dolaşım Belgesi Hangi Ülkelere Düzenlenir?

Pan Avrupa Menşe Kümülasyonu; AB, EFTA, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye’nin dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemidir. PAMK sistemine dahil tüm ülkelerin arasında serbest ticaret anlaşmaları vardır ve bu anlaşmaların hepsinde aynı menşe kuralları uygulanmaktadır.

PAMK dışında olup Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız ülkeler; İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Hırvatistan, ayrıca Fas, Filistin, Suriye ve Tunus ile de serbest ticaret anlaşması imzalanmıştır ancak henüz yürürlüğe girmemiştir.

Eur.1 Dolaşım Sertifikası EFTA ülkeleri, ikili serbest ticaret anlaşması yapılan ülkeler, AB ülkelerine yapılan işlenmiş tarım ürünleri (konserve, turşu, kapari, kurutulmuş domates ve salça gibi) ayrıca bu belge AKÇT (demir-çelik) ürünleri için de kullanılır.

Serbest Ticaret Anlaşmamız Bulunan Ülkeler

 • İsrail Devleti
 • Makedonya Cumhuriyeti
 • Hırvatistan Cumhuriyeti
 • Bosna Hersek
 • Filistin Kurtuluş Örgütü
 • Tunus
 • Fas
 • Suriye
 • Mısır
 • Arnavutluk
 • Gürcistan
 • Karadağ
 • Sırbistan
 • Şili
 • Ürdün

Eur.1 Dolaşım Sertifikası Ekinde İstenen Belgeler

İhracatçılar veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilciler, EUR.1 dolaşım sertifikasında kayıtlı eşyanın, Türk menşeli olduğuna veya Türkiye’de serbest dolaşımda bulunduğuna dair teşvik edici tüm bilgi ve belgeleri, dolaşım sertifikası ile beraber Odamıza iletmek ve tasdik ettirmekle yükümlüdür.

EUR.1 dolaşım sertifikasının en arka sayfasında yer alan ihracatçı beyan bölümünün uygun şekilde doldurularak teşvik edici fatura ve belgelerle Odamıza başvurulması gerekmektedir.
Bahse konu İhracatçı Beyanı bölümünü kısaca ihraç ürününün üretim hikayesi olarak adlandırabiliriz.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?