Sigortacılık İşlemleri

Sigortacılık İşlemleri

Sigorta Acentelerinin Uygunluk Belgesi ve Levhaya Kayıt İşlemleri

“Sigortacılık Kanunu” ile bu kanun kapsamında çıkarılan “Sigorta Acenteleri Yönetmeliği” çerçevesinde, sigorta acentelerine uygunluk belgesi verme yetkisi TOBB ile odalara devredilmiştir. Uygulamalarla ilgili olarak ortaya çıkan sorunlara açıklık getiren Hazine’nin “Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelge”sinde yayınlanmıştır.

Sigorta acentesi üyelerimizin, öncelikle yukarıda açıklanan yönetmelik ve genelge hükümlerini bilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak TOBB’un bünyesinde kurulan “Sigorta Müdürlüğü”nce hazırlanan https://tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/SigortaAcenteleri/Sayfalar/Mevzuat.php adresinden ilgili mevzuatlara ulaşılabilmektedir.

“Sigorta Acentesi” açan firmaların, odamıza ön başvuru yapmadan önce yapması gerekenler;

  1. Başvuru sahibi, ticaret sicil ve oda kaydını yaptırır.
  2. Başvuru sahibi, https://tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/SigortaAcenteleri/Sayfalar/TOBB-AEKS-2.php adresinden ön başvuru girişini yapar ve sistemin verdiği ön başvuru ve başvurusu onaylandıktan sonra kullanacağı levha kayıt numarasını alır.
  3. Başvuru sahibi, istenilen evrakları (telefonla odadan öğrenebilirsiniz 0256 315 9 315 – dahili 124) temin eder.

Sigorta acentelerinin yapmış olduğu ön başvuru girişleri, odamıza getirilen evraklar ile bilgi kontrolü tarafımızdan yapılarak TOBB sigortacılık yazılımındaki adımlar takip edilerek onaylanır.

Bu aşamada firmanın işyerinin asgari fiziki şartlara uygunluğunun tespiti için firma adresine gidilir ve gerekli kontroller yapılarak tutanak tutulur. Asgari Fiziki Şartları uygun olmayan firmaların ön başvuruları onaylanmaz.

TOBB sigortacılık yazılımındaki, firmanın yapmış olduğu ön başvuru ile ilgili veri girişi, odamız yetkilileri tarafından sistem üzerinden onaylanır ve bu aşamada TOBB Sigortacılık Müdürlüğü’ne online ortamda gönderilmiş olur.

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü, ön başvuruyu sistem üzerinden inceler ve uygun gördüğü taktirde sistem üzerinden Hazine’ye gönderir. Aynı şekilde sistem üzerinden Hazine, ön başvuruyu inceler ve uygun gördüğü taktirde onaylar. Hazine’nin onayı ile ön başvuru tamamlanır ve başvuru sahibinin durumu, kendisine bilgi verilir.

Hazinenin onayından sonra firma altı ay içerisinde belirlenmiş olan levha kayıt ücretini belirlenen banka hesap numarasına yatırır ve dekontun bir suretini TOBB’a gönderir. Yatırılan banka dekontu TOBB Sigortacılık Müdürlüğü’ne ulaşınca son onay verilir ve firmanın levha kaydı gerçekleşmiş olur.

Başvuru sahibinin, levhaya kaydının gerçekleşmesinden sonra yine altı ay içerisinde bir sigorta şirketinden acentelik alması ve bunu ticaret siciline tescil ettirmesi gerekir. Aksi taktirde levha kaydı askıya alınır.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?