Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

ODA SİCİL SERVİSİ

Ticaret Odası’na kayıt zorunluluğumuz var mıdır ?

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 9.maddesinde “Ticaret Siciline kayıtlı tacirler ve 5 inci maddeye göre sanayici ve deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar.” dendiğinden oda kaydı zorunludur.

Odanız kayıtlı üyesiyim, kayıt bilgilerimin değişmesi durumunda size bilgi verme süresi var mıdır ? Bu süre ne kadar dır ?

Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır….. (5174 Sayılı Kanun MADDE 10)

Şube olarak neden kayıt olmam gerekiyor?

Bir merkeze bağlı olduğu halde, ister merkezin bulunduğu odanın, ister başka odanın çalışma alanı içinde olan müstakil sermayesi bulunan ve/veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi bulunmadığı halde kendi başına sınaî faaliyet ve ticarî muamele yapan yerler ve satış mağazaları bu Kanunun uygulanması bakımından şube sayılır. (5174 Sayılı Kanun MADDE 9 ikinci fıkra)

Gerçek kişi olarak odanıza kayıtlıyım. Vergi kaydım silindiği zaman oda kaydımda silinir mi?

Oda kaydınızla ilgili her türlü değişiklik tescile tabi olduğundan kayıt sona ermez. Kaydınızı sildirmek için Ticaret Sicili Memurluğu’na başvurarak ticareti terk ettiğinizin tescilini yaptırmanız gerekmektedir. (Türk Ticaret Kanunu’nun 33.maddesi, Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 38.maddesi, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 10.maddesi)

Şahıs işletmesiyim vergi kaydımı kapattım. Sizdeki kaydım nasıl kapanır?

Vergi mükellefiyet durum belgesi ve Odamız web sitesinde bulunan mevcut örnek dilekçe ile başvurulması sonucunda, varsa aidat ödemelerinin tamamlanmasından sonra ticaret sicil ve oda kaydınızın silinmesi mümkündür.

Nazilli Ticaret Odası üyesi olarak faydalanabileceğim indirimli kurumlar var mıdır?

Odamızın anlaşmaları mevcuttur. Üyelerimize indirimli hizmet sağlanması amacıyla yapılmış olan bu anlaşmalardan tüm üyelerimiz faydalanabilmektedir. Bu kurumları www.naztic.org.tr adresinden üyelerimiz görebilirler.

Odanıza kayıtlı bulunmaktayız. Resmi kurumlara vermek üzere odanıza kayıtlı olduğumuzu gösterir belge istenmektedir. Müracaatı dilekçe ile mi yapmamız gerekiyor?

Odamıza kayıtlı olduğunuzu gösteren belge Oda Sicil Kayıt Sureti’dir. Belgeyi almak için herhangi bir dilekçeye gerek yoktur. Oda Sicil Servisimize yapılacak müracaat üzerine ya da www.naztic.org.tr adresli web sitemizin “Online İşlemler” bölümünden belge alınabilir.

Şirket merkezimiz İstanbul’dur. Nazilli ‘ de merkeze bağlı bir işyeri açtık. Odanıza kayıt ettirmek zorunda mıyız?

Türk Ticaret Kanunu’nun 50.maddesi, Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 52.maddesi ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 9.maddeleri uyarınca şube olarak kayıt yaptırılması gerekmektedir.


TİCARET SİCİL SERVİSİ

Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin internet üzerinden görüntülendiği bir site var mıdır?

Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinin internet üzerinden görüntülenmesi için; www.tobb.org.tr sayfasına girilir, açılan pencerenin sağ tarafında yer alan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi başlığına tıklanarak, Ücretsiz Gazete Sorgu bölümünden üye olunması gerekmektedir. (2004 yılından önce yayınlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri görüntülenememektedir.)

Tescile tabi bir hususun Ticaret Sicili Memurluğu’na başvuru süresi ne kadardır?

Ticaret Sicili Memurluğu’na tescil talep müddeti 15 gündür. (Türk Ticaret Kanunu 32.maddesi)

Yeni bir işyeri açtım. Ticaret ve Sanayi Odası’na mı yoksa Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na mı kayıt olmam gerekir?

Ticaret Sicili Memurluğu’na ve dolayısıyla Ticaret ve Sanayi Odası’na kaydolabilmeniz için tacir olunması gerekmektedir. Tacirin tanımı ise Türk Ticaret Kanunu’nun 14. maddesinde yapılmıştır. Buna göre “Bir ticari işletmeyi, kısmen dahi olsa, kendi adına işleten kimseye tacir denir.” Diğer taraftan Maliye Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu limitin üzerinde yıllık kazanca sahip olanlar tacir sayılacağından Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt olabilirler.

Anonim Şirketlerde her yıl genel kurul yapılması zorunlu mudur?

Türk Ticaret Kanunu’nun 364. maddesine göre Anonim Şirketler her hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve yılda en az bir defa olağan genel kurul yapmak zorundadır.

Anonim Şirket olarak kayıtlıyız. Genel Kurulda Yönetim Kurulumuzu 3 yıl süre ile seçebilir miyiz?

Öncelikle şirket anasözleşmesi / tadil metninin “yönetim kurulu ve süresi” maddelerine bakılması gerekir. Anasözleşme / tadil metninde aksine bir hüküm yoksa 3 yıl süre ile seçilebilir. Şirket anasözleşme / tadil metninde özel bir hüküm varsa 3 yıl süre ile seçilemez.

Anonim Şirket olarak kayıtlıyız. Yönetim Kurulunu 3 yıl süre ile seçtik. Her yıl genel kurul yapma zorunluluğumuz var mı? 3 yılın bittiği hesap dönemi sonunda genel kurul yaparsak herhangi bir sorunla karşılaşır mıyız?

Türk Ticaret Kanunu’nun 364. maddesine göre Anonim Şirketler her hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve yılda en az bir defa olağan genel kurul yapmak zorundadır. Her ne kadar yönetim kurulu 3 yıllığına seçilmiş bile olsa her hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde olağan genel kurulların yapılması zorunludur. Bu husus yasanın emredici hükmüdür.

Yeni bir şirket kurmak istiyoruz. Kullanmak istediğimiz ticaret unvanını belirlerken nelere dikkat etmeliyiz?

Şirket unvanı şirketin faaliyet konusunu gösterecek şekilde ve Türkçe olarak tespit edilir. Ticaret unvanı şirketin genişliği ve ehemmiyeti veya mali durumu hakkında üçüncü şahıslarda yanlış bir kanaatin meydana gelmesine yol açacak mahiyette veya gerçeğe ve kamu düzenine aykırı olmamalıdır. Tüzel kişi tacirlerin ticaret unvanları Türkiye düzeyinde korunduğundan tespit edilen unvanın daha önce herhangi bir sicil dairesinde tescil edilmemiş olması gerekir. Şirket unvanlarında çekirdek isimden sonra gelen işletme mevzuunu gösteren ilk iki ibareden herhangi birinin daha önce tescili yapılmış ticaret unvanları ile aynı olmaması gerekmektedir.

Yeni bir şirket kurmak istiyoruz. Kullanmak istediğimiz ticaret unvanının uygun olup olmadığını nasıl öğrenebiliriz?

Kullanmak istediğiniz ticaret unvanının daha önce herhangi bir sicil dairesinde tescil edilmemiş olması gerekir. Şirket unvanlarında çekirdek isimden sonra gelen işletme mevzuunu gösteren ilk iki ibareden herhangi birinin aynı olmaması gerekmektedir. Memurluğumuzca unvan kontrolleri öncelikle memurluğumuz kayıtlarından, sonra www.sanayi.gov.trve www.tobb.org.tr Unvan sorgulama bölümlerinden yapılmaktadır. Şirket kuruluşlarında unvanın öncelikle firma tarafından ilgili bölümlerden kontrolü yapılabilir, ancak mutlak surette en son kontrolün Ticaret Sicili Memurluğumuzca yapılması zorunludur. Örnek 1: ÇELİK GIDA OTOMOTİV TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. unvanı ile şirket kurmak istensin. Öncelikle ÇELİK GIDA olarak kontrolü yapılır. Bu şekilde başlayan bir unvan varsa izin verilmez. Eğer bu şekilde başlayan bir unvan yoksa bu kez ÇELİK OTOMOTİV olarak kontrolü yapılır. Bu şekilde başlayan bir unvan varsa yine verilmez. Eğer ÇELİK GIDA ve ÇELİK OTOMOTİV ile başlayan unvanlar yoksa bu durumda ÇELİK GIDA OTOMOTİV TEKSTİL GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. unvanına izin verilebilir. Örnek 2: UĞUR İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ TİCARET A.Ş. unvanlı şirket ile UĞUR TURİZM İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. aynı unvan, GONCA İNŞAAT OTOMOTİV TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. unvanlı şirket ile GONCA TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ayrı unvanlı olarak kabul edilir.

Yeni kurulacak şirketin defterleri ne zamana kadar tasdik ettirilmelidir?

Şirketin tescil işleminin yapıldığı gün defter tasdikinin de yaptırılması gerekir.
Limited Şirket olarak kayıtlıyız. Şirketimize 2005 yılında almış olduğumuz ortaklar kurulu kararı ile ortaklar haricinden yani dışarıdan müdür atanmıştır.

Ortak dışından atanan müdürün görevine son verip bir başka kişiyi müdür olarak atayabilir miyiz?

Türk Ticaret Kanunu’nun 543. maddesinin 2.paragrafında “Ortak olmayan müdür umumi heyet kararıyla her zaman azlolunabilir.” dendiğinden, dışarıdan müdür olarak atanan kişi ortaklar kurulu kararı ile görevden alınarak yeni bir kişi müdür tayin edilebilir.


DIŞ TİCARET SERVİSİ

A.TR ve EUR.I belgelerinin geçerlilik süresi nedir?

İhracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren dört ay geçerlidir ve bu süre zarfında ithalatçı ülkelerin gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekir.

A.TR, Menşe Şahadetnamesi, EUR.I gibi ihracat belgelerinin fiyatı nedir?

2009 yılı için bir takım belge satış fiyatı 5 TL’dir.

İhracat esnasında A.TR/ EUR.I belgesi düzenlemedim, düzenleyebilir miyim?

Eşyanın ihracı sırasında unutulma, yanlışlık, ihmal gibi nedenlerle düzenlenememesi veya sözkonusu belgelerin teknik nedenlerle reddi ya da özel şartlar nedeniyle, eşyanın ihracından sonra düzenlenememiş olması,

  • Belgelerin hata, unutulma, ihmal ya da özel durumlar nedeniyle ihracat yapılırken düzenlenmemiş olması,
  • Belgelerin düzenlenmiş, ancak teknik, nedenlerle ihracatçı ülke gümrük idaresince kabul edilmemiş olduğunun ilgili Oda ve gümrük idarelerine ispat edilmesi,
  • Eşyanın “Varış Ülkesi”nin değişmesi durumlarında belge kapsamı eşyanın ihracından sonra düzenlenebilir.

Yukarıda belirtilen maddelerin uygulanabilmesi için ihracatçı;

  • Eşyanın cinsi, nevi, niteliği ve miktarını, ambalaj şeklini, marka ve numaralarını, işaretlerini, ihracat işleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını belirterek yazılı talepte bulunur.
  • Sözkonusu eşya için ihraç sırasında A.TR dolaşım belgesi/EUR.1 dolaşım sertifikası verilmediğini veya ithalatçı ülke gümrük idaresince teknik nedenlerle kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte yazılı olarak beyan eder.

MUHASEBE SERVİSİ

Aidat ve munzam aidatların ödeme takvimi?

  1. Taksit son ödemis 30 Haziran,
  2. Taksit son ödemesi 31 Ekim’dir

Borcumu nasıl öğrenebilirim?

0 256 315 9 315 – nolu telefonları arayarak, web sitemizde www.naztic.org.tr “Online İşlemler” kısmında oda sicil numarasını girerek aidat borçları öğrenilebilir.

Munzam aidat ve nasıl hesaplanır?

5174 Sayılı Yasanın 25. maddesinde açıklanmıştır. (Munzam Aidat: Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin bir yıl önceki gelir vergisine matrah teşkil eden ticari kazançları; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ticari bilanço karlarının binde beşi oranında tahakkuk eden aidattır.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?