02.06.2016 5. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

02.06.2016 5. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

02.06.2016 5. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

  1. Alınan bazı önlemlere rağmen yeni işyeri açmak isteyen müteşebbislerin özellikle kuruluş aşamasında çok fazla bürokratik işlem yapmak durumunda oldukları görülmektedir. Kurulan işletme bir üretim yeri ise izin ve ruhsat işlemleri iki kat artmaktadır.

Komitemiz tarafından tespit edilen sorunlarla ilgili – sicil işlemlerinde kolaylık sağlanması, sadece noterler tarafından yapılan kuruluş onay işlemlerinin Ticaret Sicili Müdürlükleri tarafından da yapılabilmesi, harca tabi sicil işlemlerinde Odalara harç tahsili yetkisi verilmesi – halinde kuruluş aşamasında çok büyük kolaylık sağlanacağı kanaatindeyiz. Bu tespitlerimizin ilgili makamlara iletilmek üzere Yönetim Kuruluna sunulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?