14.09.2016 6. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

14.09.2016 6. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

1-Yatırım yapmak isteyen girişimcinin karşısına çıkarılan bürokratik engeller ve yatırım yapma sürecinin uzatılması girişimciyi pes etme noktasına getirmektedir. Yatırım yapma sürecinde ilk adım olan yatırımların yer seçimi ile ilgili bürokratik süreç mümkün olduğu kadar sadeleştirilmeli ve hızlandırılmalıdır.  Mesleki Odaların görüşleri alınarak oluşturulacak Bölgesel Kalkınma Planlarında yatırım alanları (ağır sanayi,sanayi bölgeleri, turizm alanları. OSB’ler, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, küçük sanayi siteleri belirlenmeli) net bir şekilde ifade edilmelidir.

Diğer bir deyişle her ilin yatırım haritası çıkarılmalıdır. Bölgesel bazda hızlanacak bu yatırım haritasında, yatırımla ilgili alan belirlemeleri dışında kara, hava ve deniz yolu ulaşım imkanları, liman ve havaalanları, demiryolu güzergahları, maden ve hammadde kaynakları, enerji üretim santralleri vb. olanaklar belirlenmelidir. Yatırımcı yatırım yapmak istediğinde çeşitli seçenekler önüne konabilmektedir. Yatırımların mevcut OSB’ler içersine yapılması sağlanmalıdır. Yatırımcı bu konuda bilgilendirilmeli ve yönlendirilmelidir. 

Yatırım gerçekleştirme sürecinde , çeşitli kamu kurumlarından izin alma esnasında işleyişin hızlandırılması için bir takım kanun ve yönetmelikler( İmar Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Çevre Kanunu, Orman Kanunu, Toprak Koruma Kanunu ve bunlara ait yönetmelikler) günümüz şartlarına göre revize edilmeli ve süreç hızlandırılmalıdır. 

Arazi temini, tesis inşaatı, iskan ruhsatı ve faaliyete geçme izinleri süreçleri, detaylı ve tutarlı bir şekilde tanımlanmalı ve yatırımcının kamu kurumları arasında tesis topu gibi gidip gelmesi engellenmelidir. 

Dilek ve temennilerde söz alan bulunmadığından yukarıdaki kararların uygulanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?