17.05.2017 6. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

17.05.2017 6. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

17.05.2017 6. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

  1. Bozdoğan’ da faaliyet gösteren Mermer ocağı ve mermer üretim tesislerinin atık ve ruhsatlandırma sorunu vardır. Mermer atıklarının yüksek nakliye bedelleri ödenerek başka bir yere götürülmesi pratikte karşılığı olmayan bir çözüm yoludur. Ayrıca değişen mevzuat hükmüne göre maden faaliyeti nedeniyle oluşan alanların (çukurların) doldurulması zorunluluğu vardır. Bu sorunların ruhsatlandırma osrunu kısmi olarak 1/100.000 ölçekli imar planının revize edilmesi ile çözülebilir.. Mermer atığı konusunda  ise hazinenin atıl alanlarının kiralanabileceği düşünülmektedir. Ayrıca; alanların doldurulması zorunluluğu nedeniyle bölgede tespit edilecek bir veya virkaç maden ocağı atıklar ile doldurulabilir. Böylelikle yasal zorunluluk yerine getirilirken, atıklarda bertaraf edilir. Dilek ve temennilerde söz alan bulunmadığından yukarıdaki kararların Yönetim Kurulunda müzakeresine

oy birliği ile karar verilmiştir. 

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?