01.07.2016 10. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

01.07.2016 10. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

01.07.2016 10. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

1-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen uygulamada; Enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip mühendisler veya mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye Yetkili Kuruluş sayılır. Bünyesinde EKB Uzmanı mühendis veya mimar bulunduran Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık (EVD) Şirketleri, mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye Yetkilidir.

enerjikimlikbelgesi.com internet adresinden yapılabilecek başvuru neticesinde, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık (EVD) Şirketi olan BES Enerji Danışmanlık bünyesindeki EKB Uzmanları ve SMM belgesine sahip mühendisler vasıtasıyla hem mevcut hem yeni binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenleme hizmetleri sunmaktadır.

Tebliğ uygulamasının Komite üyelerimize duyurulması için iş bu kararın Yönetim Kuruluna iletilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?