02.06.2016 10. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

02.06.2016 10. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

02.06.2016 10. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

1-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile işyeri tahlike sınıfına yapılacak itirazların Bakanlık tarafından değerlendirileceği ilan edilmiştir. Bu tebliğe göre; değerlendirme Bakanlık tescil kayıtları üzerinden ve işyerinin tesciline esas alınan asıl iş dikkate alınarak sonuçlandırılır.

Gerekli görülmedikçe işyerlerinde yapılan asıl işin tescil kayıtlarından farklı olması halinde denetim ve incelemeye ilişkin kayıtlar dikkate alınarak işteri tehlike sınıfı yeniden belirlenebilir.

Alınan karar işyerine tebliğ edilir. Kararın işyerinin tehlike sınıfı değişikliğine neden olması halinde tehlike sınıfının gerektirdiği iş ve işlemleri, işverenler 90 gün içinde yerine getirmek ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne birdirmek zorundadır.

Tebliğ uygulamasının komite üyelerimize duyurulması için iş bu kararın Yönetim Kuruluna iletilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?