07.07.2016 5. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

07.07.2016 5. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

07.07.2016 5. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

  1. Bölgemizde arazilerin önemi bir bölümü verimli tarım alanlarından oluştuğundan yeni ticaret ve sanayi işlemleri açısından uygun yer bulmak neredeyse imkansız hale gelmiştir. Arsa fiyatları çok yüksektir ve aynı zamanda küçük parsellerden oluşmaktadır. Yeni işletme kurmak isteyenlerin önüne getirilen arazilerle ilgili bürokratik engeller de müteşebbisi yıldırmakta, bir çok girişim ve proje yatırım aşamasına gelmeden yok olmaktadır. Bu nedenle Aydın İli 1 /100000 düzenleme planının meslek odalarının ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri de alınarak revize edilmesi gerekmektedir. Denizli-Aydın arasındaki yaklaşık 120 kilometrelik Karayolunun alt ve üst kısımlarında atıl durumda bulunana bir çok arazi bulunmaktadır.Bu arazilerin bir kısmı Vakıflar veya Hazineye ait olup bir kısmı da özel mülktür. Arazilerin karayolu kenarında olması nedeniyle tarım amaçlı kullanılmaları da sınırlıdır. Denizli-Aydın Karayolu üzerinde İdare tarafından Ticaret ve işletme alanlarının belirlenmesi halinde yeni işyerleri ve işletmeler için önemli bir alan yaratılmış olacaktır. 

Bu tespitlerimizin ilgili makamlara iletilmek üzere Yönetim Kuruluna sunulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?