09.06.2017 2. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

09.06.2017 2. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

09.06.2017 2. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

  1.  5684 sayılısigortacılık kanunu çerçevesinde TOBB nezdinde sigorta acenteleri sektör meclisi oluşturulur. Kırk kişiden oluşan meclis üyeleri  dört yıl süre ile görev yapmak üzere dokuz kişiden oluşan sigorta acenteleri icra komitesinde görev almak üzere yedi asil ve yedi yedek üye seçmekte ve bu komite dört yıl süreyle görev yapmaktadır. Ancak bugüne kadar sigorta acenteleri icra komitesi çalışmalarıyla ilgili sigorta acentelerine ulaştırılan bir bilgilendirme yapılmamıştır. Komite tarafından sonuçlandırılan başvuru ve şikayetler, varsa yasa ve mevzuat çalışmaları gibi güncel konular hakkında bilgi alınamamaktadır. Netice itibariyle sektörde kayıtlı sigorta acenteleri, komitenin faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmayı istemektedirler. Ayrıca icra komitesinin bölgesel toplantılar yaparak sigorta acenteleri ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulunması, sektörün istek ve beklentilerinin karşılanması talep edilmektedir. Konunun TOBB Sigortacılık Müdürlüğü’ne iletilmesi için Yönetim Kuruluna sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?