10.07.2017 10. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

10.07.2017 10. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

10.07.2017 10. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

1- Nazilli Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 12/06/2017 tarihli yazıları ile 3065 sayılı KDV kanunun 29/2 mad. Göre indirimli orana tabi net alanı 150 metrekareye kadar konut tesliminden doğan KDV iadesi işlemlerine esas olmak üzere adres ve ada/pafta bilgileri verilen gayrimenkullerin emsal satış bedellerinin bildirilmesi istenmiştir. Esas konutlara ait emsal satış bedellerinin bilirkişi marifetiyle tespit edilmesi gerektiği, bu ekspertiz işlemi için de Nazilli Mimarlar ve Mühendisler Odasının bu tespiti yapabileceği kanaatine varılmıştır. Bununla birlikte 2014 – 2015 – 2016 yılları yapı yaklaşık birim maliyetlerinin çıkartılarak müdürlüğe iletilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?