13.01.2017 2. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

13.01.2017 2. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

13.01.2017 2. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

  1. Sigortalının sonraki dönemde daha uygun şartlarla sigorta teminatı bulması halinde, poliçede yer alana Dain – i Mürtehin veya Lehtar şerhleri nedeniyle mevcut poliçe iptal edilememektedir. Çözüm önerisi:   Tüketiciye ilişkin mevzuatta olduğu gibi, sanayici, tüccar ve çiftçinin en az mevcut poliçede belirtilen teminatları içeren bir başka poliçe ibraz etmesi durumunda, eski poliçenin gün esasından iptal edilerek, kalan prim tutarının sigortalıya iade edilmesini teminen ilgili mevzuatta düzenleme yapılmalıdır. Konunun TOBB Sigortacılık Müdürlüğü’ne iletilmek üzere tavsiye kararı alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?