13.09.2016 4. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

13.09.2016 4. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

13.09.2016 4. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

  1. Yoklama ve açılış yapıldı.
  2. Noterlerde yapılan araç alım satımlarında ruhsattaki bilgilerde ortaya çıkan maddi hatalar (Yanlış Yazılan Bilgiler) nedeniyle işlem reddedilmekte ve hatalanın araç sahibi tarafından düzeltilmesi istenerek zaman kaybına ve mağduriyete neden olmaktadır. Bu gibi durumlarda noter ile Trafik Tescil Kurumu arasında yapılacak karşılıklı mail veya görüşme neticesinde sorun çözülmelidir. Ruhsatın Yanlış Yazılması Araç Sahibinin Hatası olmadığından kurumlar arasında yapılacak görüşme neticesinde hatanın düzeltilmesi düşüncesindeyiz.
  3. Rehinli veya mülkiyeti muhafazalı araç satışlarında ödenen harç bedelleri önemli bir maddi külfet oluşturmaktadır.Bu harçların yeniden tanzim edilmesi ve makul rakamlara indirilmesi talep edilmektedir
  4. Noterden alınan ”Geçici Belge” sürekli olarak verilmektedir. Bu süre aşıldığında tekrar alınması için Emniyet Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmekte, bu işlemler zaman kaybı ve bürokrasiye yıl açmaktadır. Geçici Belgenin asıl olarak verilmesi düşüncesindeyiz.Noterden alınan geçici belge usulu kaldırılmalıdır. 

Dilek ve temennilerde söz alan bulunmadığından yukarıdaki kararların ilgili mercilere iletilmesi için tavsiye kararı alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?