15.06.2017 10. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

15.06.2017 10. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

15.06.2017 10. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

1- 16/12/2010 tarih ve 27787 sayılı resmi gazetede yayımlanan”yapı müteahhitlerinin kayıtları ile şantiye şefleri ve yetki belgeli ustalar hakkında yönetmelik” gereği, 01/01/2012 tarihinden itibaren her müteahhidin bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alması, bu numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması esastır. Sektöre belirli bir disiplin ve düzenleme getirmesi açısından bu uygulama olumludur. Ancak milyon liralık yatırımların sorumluluğunu alan, konut ve iş alanlarını inşa eden bu anlamda maddi sorumluluğu gibi insan yaşamı gibi çok önemli bir konuda kendisine güvenilen müteahhitler için yetki belgesi verilmesi hususunda yasal hiçbir kısıtlama ve önşart aranmamaktadır. Bu konunun acilen düzenlenmesi, yapı müteahhitliği mesleğinin belirli bir seviye ve şartlar dahilinde yapılmasının sağlanması gerekmektedir. Uygun görülmesi halinde ilgili kurumlara iletilmek üzere Yönetim Kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?