25.11.2016 9. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

25.11.2016 9. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

25.11.2016 9. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

1-KOSGEB tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen Kredi ve destekler, diğer devlet desteklerine nazaran işletmelerin en az bürokrası ve en kolay biçimde ulaşabildiği desteklerden birisidir. Ancak Kosgeb mevzuatında desteklenecek sektörler ayrıntılı olarak tespit edilmesine rağmen özel eğitim kurumları bu mesleklerin içinde yer almamaktandır. Eğitim Kurumlarının aynı zamanda kamu hizmeti veren özel teşebbüsler olduğu göz önüne alınarak Kosgeb Mevzuatının bu yönde revize edilmesi özel eğitim kurumlarının da destek kapsamında alınması için konunun yetkili mercilere iletilmesini teminen bu tavsiye kararımızın Yönetim Kuruluna iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?