29.12.2016 9. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

29.12.2016 9. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

29.12.2016 9. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

1-Bankalar ve Finans kurumlarından Kredi talebi aşamasında bir çok üyemiz mali sicilindeki kayıtlar nedeniyle (ödenemeyen kredi taksitleri, takipteki senetler vb) ihtiyacı olan Krediden yararlanamamaktadır. Ticari hayatın bir gerçeği olan ancak çoğu zaman elimizde olmayan sebeplerden kaynaklanan bu durumlar kobilerin iş yapma kapasitesini kısıtlamakta adeta suçlu olarak görülmelerine sebep olmaktadır. 

Ekonominin daraldığı bu dönemde Kobi’lerin bir nebze rahat iş yapmalarını sağlamak adına ”Mali Sicil Affı” getirilmesinin ülke ekonomisine önemli bir katkı yapacağı düşüncesindeyiz. Mali Sicil Affı talebimizin yetkili mercilere iletilmesini teminen bu tavsiye kararımızın Yönetim Kuruluna iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?