20.01.2016 8. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

20.01.2016 8. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

20.01.2016 8. Meslek Komitesi Toplantı Karar Tutanağı

1-Yeni iş yeri açan girişimciler ile mevcut bir işyeri olduğu halde durumlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle ruhsat ve belgelerini yenilemek zorunda olan işyeri sahipleri, her başvuruda, her dosyada ve her işlemde aynı evrakları , aynı kayıtları hazırlamak durumunda kalmaktadırlar. Halbuki resmi kurum ve kuruluş kayıtları günümüzde bilgisayar ortamında tutulmakta ve internet üzerinden kurumlar arasında bilgi paylaşımı yapılabilmektedir. SGK, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Ticaret Sicil Müdürlüğü kayıtlarının kurumlar arası oluşturulacak ortak bir bilgi havuzunda paylaşılması halinde özellikle yeni yatırım yapacak müteşebbislere ve tüm işletmelere büyük kolaylık sağlayacağı gibi gereksiz bir kırtasiye yükünden de tasarruf edileceğini düşünmekteyiz. Bilgi ve belge paylaşımındaki bu kolaylığın uygulanması halinde aynı işyerinde her başvuruda sayfalar dolusu belge ve dosya talebinde bulunulmaması, resmi kurum kayıtlarında bulunan bilgi ve belgelerin işletmeden istenmesi için TOBB nezdinde talepte bulunulması yönünde Yönetim Kuruluna sunulmak üzere tavsiye kararı alınmasına, 

oy birliği ile karar verilmiştir.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?