29 NİSAN 2021

29 NİSAN 2021

 • Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlandı. İlgili karara ulaşmak için tıklayınız. ​ Kanuna göre;

 • İbraz süresinin son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs arasına isabet eden çeklerbu tarihler arasında ibraz edilemeyecek. Ancak 1 Haziran’dan sonra kalan süre için ibraz işlemi yapılabilecek.
 • 30 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında, bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacakihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracak.
 • Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak.

 • Covid-19’dan etkilenen mikro ve küçük işletmelere yönelik KOSGEB tarafından 5 milyar TL bütçeli “Hızlı Destek Programı” yayınlandı. 
 • Kimler Yararlanabilir?
  • İmalat sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmeler
  • Teknoloji alanında faaliyet gösteren Start-Up’lar
 • Yararlanma Kriterleri 
  • Covid-19 öncesi faal olan
  • İstihdamını muhafaza eden
  • Gelir kaybına uğramış
  • Nakit akışı bozulmuş
 • Destek Miktarları
  • Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar
  • 3 yıl geri ödemesizfaizsiz, teminatsız
  • 2024’ten itibaren 4’er aylık dönemlerde 6 taksitle geri ödeme imkanı
  • 2017’den sonra kurulmuş ve yenilikçi faaliyette bulunanlara +25 Bin TL
 • Başvuru Şekli
  • Şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi’den itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilir. 
 • Daha geniş bilgi için tıklayınız

 • Covid-19 tedbirlerinden etkilenen esnaf ve sanatkarlara 3 ay süreyle 1.000 TL’lik hibe verilmesini öngören desteğin süresi 1 ay uzatıldı. (Karar için tıklayınız)
 • Ayrıca işyeri kira olanlara, Büyükşehirlerde 750 TL, diğer illerde ise 500 TL kira desteği verilmesine ilişkin hükmün süresi de yine 1 ay uzatıldı.(Karar için tıklayınız)
 • İş sözleşmelerinin fesih yasağı 17 Mayıs 2021’den 1 Haziran 2021’e uzatıldı. (Karar için tıklayınız
Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?