29 TEMMUZ 2020

29 TEMMUZ 2020

  • Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, Resmî Gazetede yayımlandı. Bazı önemli başlıklar şu şekildedir:
  1. Kısa Çalışma Ödeneği:  Cumhurbaşkanı, 1 Temmuz’da bir ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneğini31.12.2020 tarihine kadarsektörel olarak veya bir bütün halinde uzatabilecektir
  2. Prim Desteği: Kısa çalışmadan normale dönen işyerlerine, çalışanları için 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere prim desteği verilecektir. 3 ay boyunca uygulanacak prim desteği asgari ücret üzerinden geçerli olacak. Bu durumda işveren payı ve işçi payına karşılık gelen toplam tutarİşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenecektir. Cumhurbaşkanı, üç aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.
  3. İşten Çıkarma Yasağı: Covid-19 salgını gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulama süresini (işten çıkarma yasağını), 3’er aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir. Ayrıca, belirli süreli  veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesiiş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi hallerifesih engelinin istisnalarına eklenmiştir.
  4. 50’den Az Çalışanı Olan Yerlerde İSG Uzmanı ve İş Yeri Hekimi Bulundurma Zorunluğu: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri ile kamuya ait iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmünün yürürlüğü, 01.07.2020 tarihinden 31.12.2023 tarihine ötelenmiştir.
Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?