AB Mevzuatında Sürdürülebilirliğe İlişkin Gelişmeler

AB Mevzuatında Sürdürülebilirliğe İlişkin Gelişmeler

AB mevzuatına ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgilendirme yazıları Ticaret Bakanlığı tarafından

Birliğimize iletilmiştir.

1. Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen Kimyasallar Stratejisi ile uyumlu olarak, Komisyon tarafından

AB’de bazı tehlikeli kimyasalların üretimini ve/veya ihracatını yasaklamak üzere bir yasama girişimi

başlatılmıştır.

Yasama girişimine yönelik olarak başlatılan kamu istişare sürecine ilişkin Komisyon tarafından yayınlanan ve

ekte sunulan çağrı belgesinde, bu girişimin özellikle aşağıdaki mevzuatlar ile bağlantılı olduğu ifade

edilmektedir:

 REACH Tüzüğü (Kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtlanmasına ilişkin

1907/2006 sayılı AB Tüzüğü)

 PIC Tüzüğü (Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 649/2012 sayılı AB Tüzüğü)

 Bitki Koruma Ürünleri Yönetmeliği (Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arzına ilişkin 1107/2009

sayılı AB Yönetmeliği)

 Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (Biyosidal ürünlerin piyasada bulundurulması ve kullanımına ilişkin

528/2012 sayılı AB Yönetmeliği)

Konuya ilişkin olarak başlatılan ve 31 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek olan kamu istişare sürecinde,

görüşlerinizin aşağıdaki linkten Avrupa Komisyonuna iletilmesi mümkündür:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13750-Hazardous-chemicalsprohibiting-production-for-export-of-chemicals-banned-in-the-European-Union_en

 Söz konusu yasama girişimine ilişkin görüşlerinizin hem link üzerinden Komisyona gönderilmesinden hem

de bilgi amaçlı Ticaret Bakanlığına gönderilmek üzere Birliğimize iletilmesinden memnuniyet

duyulacaktır.

2. Sürdürülebilir Ürünler İçin Eko-Tasarım Çerçeve Tüzüğü’ne ilişkin ekte sunulan yazıda, AB Konseyi

tarafından kabul edilen müzakere pozisyonu (genel yaklaşım) hakkında bilgi verilmektedir.

3. AB Resmi Gazetesinde yayımlanan Ormansızlaşma Tüzüğüne ilişkin bilgilendirme yazısı ekte

sunulmaktadır. Söz konusu Tüzük, sığır eti, kereste, soya, palm yağı, kauçuk, kakao ve kahvenin yanı sıra deri,

çikolata, mobilya, basılı kağıt ürünleri ile palm yağı bazlı seçili türev ürünler gibi belirli yan ürünleri

ilgilendirmekte olup; ilgili ürünleri AB piyasasına süren, bulunduran veya ihraç eden tüm operatörler ve

tacirler için zorunlu gereken özeni gösterme kuralları getirmektedir.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?