Afet Bölgesinde Eşya Taşıma Tarifeleri

Afet Bölgesinde Eşya Taşıma Tarifeleri

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 18.02.2023 tarih ve E-26554408-000-47268 sayılı yazısında; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında evini taşımak isteyen vatandaşlarımızdan bazı hizmet sağlayıcılarca normal fiyatların çok üzerinde bedel talep edildiğinin öğrenildiği, ortaya çıkan haksız fiyat artışları karşısında mağdur olan vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının teminine yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere erişiminin güvence altına alınması amacıyla yardım amaçlı bedelsiz taşımalar hariç olmak üzere, Valiliklerimizce 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’ nun 9′ uncu maddesi uyarınca normal piyasa koşullarına göre fiyat oluşumunun sağlanması için ilgi yazı ekinde yer alan tarifeler çerçevesinde yerel koşullar da dikkate alınarak fiyatların aşağı veya yukarı yönlü % 15 esneklik bandında belirlenerek duyurulması, gerekli tedbirlerin alınarak çalışmaların ivedilikle planlanması/uygulanması ve bir aksaklığa meydan verilmemesi hususu belirtilmektedir. Bu itibarla; normal piyasa koşullarına göre fiyat oluşumunun sağlanması için 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’ nun 9′ uncu maddesi gereği ilgi yazı ekinde yer alan fiyat tarifelerinin; mülki idare amirliklerince tarafınıza gönderilen yazılar dikkate alınarak Odanıza/Birliğinize kayıtlı meslek mensuplarına duyurulması hususunda üyelerimize duyurulur.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?