Recep Dalfidan

18 Mayıs 2022

Eğlence Yerlerinde Müzik Yayınları

Bakanlığımız İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Eğlence Yerlerinde Müzik Yayınları konulu ilgi yazısı ekte gönderilmiştir.         İlgi yazıda belirtilen esaslar doğrultusunda yerel yönetimler, genel kolluk birimleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonun sağlanarak gerekli kararların alınması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda; Kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimin standartları ile eğlence yerlerinde yapılacak müzik yayınlarına dair usul ve esaslar başta 2872 sayılı Çevre Kanunu, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik olmak üzere ilgili mevzuatında belirlenmiştir.              Bu çerçevede; · 2872 sayılı Çevre Kanununun “Gürültü” başlıklı 14 üncü maddesinde; “Kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturulması yasaktır. Ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimin yönetmeliklerle belirlenen standartlara indirilmesi için faaliyet sahipleri tarafından gerekli tedbirler alınır.”, · 04.06.2010 tarihli R […]
18 Mayıs 2022

Planlı Elektrik Kesintisi

Yüklenici firma ekiplerince Aydın ili, Nazilli İlçesinde ekli basın duyurusunda belirtilen bölgelerde ilan edilen tarih ve saatlerde bakım onarım çalışmaları yapılacağından dolayı enerji kesintisi yapılacaktır.
18 Mayıs 2022

Online Export Akademi

İhracat Genel Müdürlüğü tarafından ihracat potansiyeli taşıyan kadın ve genç girişimcilerimizin bilgi, deneyim ve network ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak amacıyla, “Export Akademi – Kadın ve Genç […]
16 Mayıs 2022

Yeşil Dönüşüm Zirvesi

Avrupa Birliği (AB), iklim değişikliğinin önüne geçmek, ekonominin çevreyle uyumlu büyümesini sağlamak için Aralık 2019 ‘da “AB Yeşil Mutabakatı” stratejisi oluşturulmuştur. AB Yeşil Mutabakatla sera gazı […]
9 Mayıs 2022

Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler- Japonya

Ticaret Bakanlığından alınan ilgide kayıtlı e-postada, 12 Mayıs 2022 Perşembe günü 10:00-11:30 saatleri arasında Japonya’da görev yapmakta olan Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve Japon firma temsilcileri konuşmacı […]
5 Mayıs 2022

Planlı Elektrik Kesintisi

Yüklenici firma ekiplerince Aydın ili, Nazilli İlçesinde ekli basın duyurusunda belirtilen bölgelerde ilan edilen tarih ve saatlerde bakım onarım çalışmaları yapılacağından dolayı enerji kesintisi yapılacaktır.
5 Mayıs 2022

Çevrimiçi Çin Gıda ve Tarım Ürünleri İthalat Fuarı

CCPIT tarafından 28.02.2022-28.02.2023 tarihleri arasında 1 yıl süreyle sanal platformda “Çevrimiçi Çin Gıda ve Tarım Ürünleri İthalat Fuarı” düzenleneceği ve çevrimiçi fuar ile eş zamanlı olarak […]
5 Mayıs 2022

Ufuk Avrupa Yeşil Dönüşüm Destekleri

Avrupa Yeşil Mutabakatı sonrasındaki gelişmelerin, özelikle 55’e Uyum (fit for 55) kapsamındaki düzenlemelerin firmalar üzerinde büyük etkisi olacağı aşikardır. Bu sebeple, yeşil dönüşüme uyum sağlama aşamasında […]
5 Mayıs 2022

E-Devlet Platformu Entegrasyonu Hakkında

BİLGE sistemi üzerinden erişim sağlanabileceği duyurulan Geri Verme-Kaldırma Talep Yönetimi Sisteminin ve Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sisteminin, e-devlet platformuna entegrasyonunun tamamlandığı bilgisi iletilerek, ilgili […]
Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?