Mevzuat Duyuruları

30 Kasım 2022

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar

Mevzuat:Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar(Karar Sayısı: 6434) Resmi Gazete tarihi ve sayısı:30 Kasım 2022 Tarihli ve 32029 Sayılı Resmî Gazetehttps://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221130.pdf Özet:Bu karara göre 1 numaralı […]
17 Ocak 2023

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17 Ocak 2023 SALI Resmî Gazete Sayı : 32076 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan:HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1- 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı […]
17 Ocak 2023

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17 Ocak 2023 SALI Resmî Gazete Sayı : 32076 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan:YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1- 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı […]
18 Ocak 2023

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 546)

18 Ocak 2023 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 32077 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 546) Amaç ve kapsamMADDE […]
26 Ocak 2023

Biyokütle Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesine Dair Yönetmelik

26 Ocak 2023 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 32085 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:BİYOKÜTLE ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜMBaşlangıç HükümleriAmaç […]
26 Ocak 2023

Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/5)

26 Ocak 2023 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 32085 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:FİRMALARIN YURT DIŞI KAYNAKLI DÖVİZLERİNİN TÜRK LİRASINA DÖNÜŞÜMÜNÜN DESTEKLENMESİHAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2023/5)Amaç ve […]
26 Ocak 2023

İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (KararSayısı: 6729)

26 Ocak 2023 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 32085 TEBLİĞ 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31/12/2022 […]
28 Ocak 2023

Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

28 Ocak 2023 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 32087 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNKanun No. 7434 Kabul Tarihi: 25/1/2023MADDE […]
28 Ocak 2023

Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28 Ocak 2023 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 32087 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:PETROL PİYASASINDA UYGULANACAK TEKNİK KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1- 10/9/2004 tarihli ve […]
Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?