Bilirkişi Başvuru İlanı

Bilirkişi Başvuru İlanı

09/07/2020 tarihli ve 31180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliğinin 15 ila 21 inci maddeleri uyarınca tüketici hakem heyetleri nezdinde yürütülen bilirkişilik faaliyetlerine yönelik illerde tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda Ticaret İl Müdürlükleri tarafından bilirkişi sicil ve listesinin oluşturulmasına ilişkin her yıl Ekim ayının ilk haftasında ilana çıkılması ve Aralık aynın son iş gününe kadar bilirkişi sicil ve listesinin hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Söz konusu Yönetmeliğe istinaden Bilirkişi Başvuru İlanına 04.10.2022 tarihinde çıkılmış olup, ilan İl Müdürlüğümüz web sitesinde (https://aydin.ticaret.gov.tr/haberler/2023-yili-aydin-ili-tuketici-hakem-heyetleri-bilirkisilik-ilani-04-10-2 022) yayınlanmıştır. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün 14.10.2022 tarihli ve E-77002794-405-00079116160 sayılı “Bilirkişi Başvuru İlanı” konulu yazısına istinaden bilirkişi başvuru sayısının arttırılması amacıyla ilanımız ekte gönderilmekte olup, bilirkişi başvuru ilanının üniversitelerin ilgili bölümlerindeki öğretim üyeleri/öğretim görevlilerinize, ilgili meslek/ticaret odasına kayıtlı bulunan üyelerinize duyurulması hususunda;

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?