Çalışma Saatlerinin Belirlenmesi

Çalışma Saatlerinin Belirlenmesi

a) Aydın Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 22.08.2022 tarihli ve E-35233489-000-44984 sayılı yazısı.

b) Aydın Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 29.09.2022 tarihli ve E-35233489-000-48489 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazı ve eklerinde özetle; Berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftada bir defa kapalı olacakları

günün aynı yada birbirinden farklı olabilecek şekilde ilgili meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle

belirlenmesi ve uygulamaya 01.10.2022 tarihi itibariyle geçilmesi için gerekli Valilik kararının alınması

istenilmiştir.

İlgi (b) yazı ve eklerinde ise daha yoğun istişare süreçleri yürütülmek suretiyle uygulamaya geçilmesi

planlanan 01.10.2022 tarihinin 01.01.2023 olarak değiştirildiği bildirilmiştir.

Aydın Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ve Aydın Ticaret Odası başta olmak üzere faaliyet gösteren İlçe

Ticaret Odaları ve İlçe İhtisas Meslek Odalarının görüş ve tekliflerine ilişkin yoğun istişareler sonucunda,

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin “Çalışma gün ve saatleri’’

başlıklı 13’ üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince İlimizde faaliyet gösterenlerle sınırlı olmak üzere

01.01.2023 tarihinden itibaren berber, kuaför ve güzellik salonlarının Pazar günleri kapalı olmalarına ilişkin 2022/3

sayılı Valilik Kararı, yazımız ekinde yer almaktadır.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?