Deprem Felaketi Sebebiyle Alınacak Tedbirler

Deprem Felaketi Sebebiyle Alınacak Tedbirler

Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda anonim ve limited şirketlerde olağan genel

kurul toplantılarının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması öngörülmektedir.

Diğer taraftan şirketlerimizce faaliyet dönemi olarak genellikle takvim yılı tercih edilmekte, bu

da mart ayı sonuna kadar olağan genel kurul toplantılarının tamamlanması gerekliliğini ortaya

çıkarmaktadır.

Bununla birlikte, 6/2/2023 tarihinde vuku bulan depremler dolayısıyla genel hayata etkili afete

maruz kalan ve 8/2/2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6785 sayılı Cumhurbaşkanı

Kararıyla 8/2/2023 Çarşamba günü saat 01.00’dan itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine

karar verilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya,

Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde merkezi yer alan anonim ve limited şirketlerin genel kurul toplantıları ile

bu illerde daha önce genel kurul toplantısı icra etmeyi planlayan şirketler bakımından ilave tedbirlerin

alınması zarureti hasıl olmuştur.

Bu itibarla;

– Şirket merkezi sayılan illerde yer alan veya şirket merkezi sayılan illerde yer almamasına

karşın bu illerde genel kurul toplantısını icra etmek üzere 6102 sayılı Kanun ve şirket sözleşmesine uygun

olarak yönetim organları tarafından 6/2/2023 tarihinden önce toplantıya çağrılan anonim ve limited

şirketlerin genel kurullarının, erteleme kararı alınması amacıyla genel kurulun toplanması

beklenmeksizin, temsile yetkili yönetim organı üyelerinin istemi üzerine iptal edilmesinin imkân

dahilinde bulunduğu,

– Bu kapsamdaki ilan taleplerinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce karşılanmasının

uygun olacağı belirtilmiştir.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?