Devlet Destekleri Eğitimi

Devlet Destekleri Eğitimi

9 Mart 2023 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından Devlet Destekleri
Eğitim Programının 1000 kişilik kontenjan sınırı ile çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği açıklanmış olup, programa katılmak isteyenlerin 3 Mart 2023 tarihi saat 17.00’ye kadar yazıda bilgisi verilen link üzerinden online kayıt yaptırmaları gerektiği belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri Bakanlığımızın görev alanı dahilindeki
konularda iş çevrelerinin bilgilendirilmesi amacıyla 2011 yılından beri düzenlenmektedir.
Ayrıca, 18 Ağustos ve 25 Ağustos 2022 tarihli Resmî Gazetelerde yayımlanan 5973 ve 5986
Sayılı İhracat ve E-İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararları ile Bakanlığımızın Yeni Nesil
İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli yürürlüğe girmiştir.
2023 yılında söz konusu organizasyonların devamı niteliğinde hem Bakanlığımızca uygun
görülecek İllerde fiziki hem de Bakanlığımız ev sahipliğinde Türkiye geneli çevrimiçi “Yeni Nesil
İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı” adlı eğitim organizasyonları
gerçekleştirilmektedir.
Bu çerçevede, üçüncü çevrimiçi eğitim T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından, Türkiye’deki tüm iş
çevrelerinin genel katılımına açık olarak, ekte yer alan program akışı çerçevesinde 9 Mart 2023 tarihinde
13.00-17.15 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
Programa katılım ücretsiz olup, katılmak isteyenlerin 3 Mart 2023 tarihi saat 17.00’ye kadar
aşağıda yer alan linkten online kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kontenjan 1000 kişi ile sınırlıdır ve
kontenjan dolduğunda sistem otomatik olarak kapanmaktadır. Kayıt yaptıran katılımcıların mail
adreslerine 7 Mart 2023 tarihinde çevrimiçi katılım linki gönderilecektir. Kayıt esnasında istenilen
bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması önem arz etmektedir. E-posta adreslerinde hata
olması durumunda bağlantı linki iletilememektedir.
Bilgileri ve eğitimin duyurulması hususunda gereğini rica ederim.
Kayıt Linki: http://egitimbasvuru.ticaret.gov.tr/

YENİ NESİL İHRACAT DESTEKLERİ VE
DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI
9 MART 2023 (ONLINE)
13.00 Açılış
13.10-14.40 İhracatta Sağlanan Yeni Nesil Devlet Destekleri-Mal İhracatı
13.10-13.40 Kobi ve Kümelenme Destekleri
13.40-14.00 Tanıtım ve Fuar Destekleri
14.00-14.20 Markalaşma ve Tasarım Destekleri
14.20-14.40 E-İhracat Destekleri
14.40-15.10 İhracatta Sağlanan Yeni Nesil Devlet Destekleri -Hizmet İhracatı
15.10-15.40 İthalatta Ticaret Politikası Önlemleri – İthalatta Korunma Önlemleri
15.40-16.25 Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları
16.25-16.55 Ticarette Teknik Engeller
16.55-17.15 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?